2

JULY 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Karen Mae C. Guarin

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking Espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayundin, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamac na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng Toldang Tipanan, ng Kaban ng Tipan, ng Luklukan ng Awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo.

Exodo 31:1–7

Si Rissah ang nabunot ng leader nilang si Hazel to represent their group for a special solo ballet performance. Hindi ini-expect ni Rissah na siya ang mabubunot. Napatanong tuloy si Rissah sa sarili, “Why me? Mas magaling sila kaysa sa akin.” Come performance day, everybody gave Rissah a standing ovation. Hindi siya makapaniwala! Napasabi na lang siya ng, “Thank You, Lord!”

Maraming pagkakataon na kinukwestyon natin ang skills at background natin kapag napipili tayo for new roles. Natatakot siguro tayong mapahiya at ma-disappoint ang mga taong nagtitiwala sa atin. Sometimes, we have the tendency to compare ourselves to others. Ang ending, syempre, mas magaling ang tingin natin sa kanila at mas mababa naman ang tingin natin sa ating mga sarili.

Our scripture for today proves that God equips those He has called. Pinuspos Niya ng Banal na Espiritu sina Bezalel, Aholiab, at lahat ng manggagawa ng tabernacle. Biniyayaan Niya sila ng kakayahan, kahusayan, at katalinuhan para buong-husay nilang magawa ang plano ni God. This reminds us of two things: Una, kapag tinawag ka ni God, pupuspusin ka Niya ng kakayahan. Ikaw pa ang magtataka: Pano ko nagawa ‘yun? Pangalawa, wala tayong maipagyayabang. Kay Jesus galing ang lahat ng abilidad at husay na meron tayo. Hindi tayo ang mahusay, kundi ang Panginoon. All the glory truly belongs to Him!

Tinatawag ka ba ni God to accomplish a seemingly impossible or difficult task? Take heart! Remember Moses and Peter of the Bible? Hindi ba’t naging successful sila sa kabila ng mga kahinaan nila? Pinuspos sila ng biyaya ng Diyos. Kayang-kaya ring gawin ni God ‘yun para sa iyo! For He did not call us to do what we can, but to do what He can (Mga Taga-Efeso 3:20).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You po sa kakayahan, kahusayan, at katalinuhan na ibinigay Ninyo sa akin. Apart from You I can’t do anything. Alam po Ninyo ang mga kahinaan ko. Please continue to strengthen and encourage me as I accomplish Your will. I pray this in Jesus’ name. Amen.

APPLICATION

Ask yourself: What has been discouraging me from doing what I am called?Pagkatapos ay basahin at i-meditate and Exodo 31:1–7. Anong message ni God sa iyo today?

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 1 =