28

APRIL 2021

Share with family and friends
"
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller Arquiza

ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito’y hindi aalisin sa kanya.

Lucas 10:42

Nagsa-struggle ka ba ngayon sa paggamit ng oras? Sa sobrang busy mo, para bang kulang ang 24 oras para pagkasyahin ang lahat ng trabaho at commitment. May deadline ka sa trabaho, kailangan ka ng pamilya mo, may special occasion ang tropa, at kung ano-ano pang mga lakad.

Ang toxic ano? Ang tawag diyan, “Time Poverty.” Ayon sa experts, ito daw ay isang uri ng phenomenon na kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng pangangailangan ng “life balance” dahil sa sobrang busy. In short, kulang ang 24 hours sa atin dahil hindi tayo marunong mag-prioritize.

Pero ano ba dapat ang ating priority? Sa Lucas 10:38-42, mababasa natin ang kuwento ng magkapatid na sina Maria at Martha na may magkaibang priority. Nang bumisita si Jesus sa kanilang bahay, si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus para makinig sa Kanya, samantalang si Martha ay naging abala sa paghahanda ng bahay at makakain nila. Sino sa kanila ang tama?

Maaaring isipin natin na tama si Martha. Pero alam mo ba kung anong sinabi ni Jesus sa kanya? “Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito’y hindi aalisin sa kanya” (Lucas 10:41-42).

Hindi masama ang magtrabaho. Pero tulad ni Maria, magandang unahin nating makinig kay Jesus bago ang kahit ano pa mang trabaho. Maaaring kaya tayo madalas magkulang sa oras at mapagod ay dahil napakarami nating pinagkaka-abalahan na hindi naman importante at baka nakakalimutan natin ang pinaka importante sa lahat—ang makinig kay Lord.

Bago ka sumabak sa mga gawain at magpaka-busy, bakit hindi mo subukang unahin si Lord? Pinagpala ka na ni Lord. Kung gagawin mo Siyang priority, mararanasan mo ang mabubuting bagay na inilaan na Niya para sa iyo (Mateo 6:33). Mararanasan mo ang blessing ng pakikipag-isa kay Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, tulungan Ninyo ako na unahin Kayo sa lahat ng bagay. Inaamin ko na kung minsan ay nakakalimutan ko Kayo at inuuna ko ang ibang bagay kaysa sa prayer at pagbabasa ng Bible. Salamat at pinatawad na Ninyo ako. Bigyan Ninyo ako ng wisdom para mag-prioritize at gamitin nang tama ang oras na bigay Ninyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Pagkagising sa umaga, bago hawakan ang iyong phone at magsimulang magtrabaho, maglaan muna ng oras para mag-pray at magbasa ng Bible. Huwag magpa-distract sa ibang bagay habang ikaw ay nagpe-pray. Pahalagahan mo ang bawat sandaling nagkakausap kayo ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 6 =