Huwag Kang Nega

Huwag Kang Nega


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Deb Arquiza

Imbes na bad report, good report ang ipamalita natin. Ang Good News about Jesus—that Jesus saves heals delivers, and so much more!

Huwag Kang Nega

Kaibigan ng mga Makasalanan


Narrated by Alice Labaydan & Written by Deb Arquiza

Sa kabila ng mga kasalanan ni Zaccheus, at kahit na ayaw sa kanya ng maraming tao, pinili ni Jesus na lapitan siya.

Huwag Kang Nega

Prayority


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller Arquiza

May deadline ka sa trabaho, kailangan ka ng pamilya mo, may occasion ang tropa, at iba pang mga lakad. Ang toxic ano? Ang tawag diyan, “Time Poverty.”

Huwag Kang Nega

Gutom na Gutom


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller Arquiza

So just like Jesus, let us also feed on God’s Word every day. Kailangan nating namnamin at ngatain ang Salita ni Lord upang lumakas tayo at maging malusog.

Huwag Kang Nega

Hashtag Blessed


Narrated by Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller Arquiza

Pinagkalooban pala tayo ng mga pagpapalang espiritwal (spiritual blessings) simula nang tanggapin natin si Jesus! Ano-ano ang spiritual blessings na ito? Marami!