Nagmahal, Nasaktan, Nawasak, Nabuo

Nagmahal, Nasaktan, Nawasak, Nabuo


Narrated by Gutch Gutierrez

Akala natin, kapag sinabing healing, ito ay tumutukoy lamang sa mga physical sickness ng ating katawan. But no! Kasama sa healing na ipinangako ni Lord sa atin ang healing para sa ating mga basag at wasak na puso.

Naniniwala Ka ba sa Forever?

Naniniwala Ka ba sa Forever?


Narrated by Sheek

Higit sa lahat, totoong may forever dahil iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa mundong ito: so that all who believe in Him may have life with Him forever, enjoying eternal life in Heaven.

Kumusta Ang Puso Mo?

Kumusta Ang Puso Mo?


Narrated by Lara Quigaman

Ganito pala ang nangyayari sa ating mga puso kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sa paulit-ulit nating pagsuway ay mas lalong tumitigas ang ating mga puso …

Ang Panalangin Ni Jabez

Ang Panalangin Ni Jabez


Narrated by Albino Sadia

Nanalangin siya sa Panginoon at humingi siya ng apat na bagay na magpapatunay na kahit ganoon ang kanyang pangalan, hindi ito magiging dahilan para hindi siya pagpalain ni Lord.

Isa Ka Bang Negatron?

Isa Ka Bang Negatron?


Narrated by Byron Sadia

Hindi kalooban ni Lord na maging negative tayo sa buhay. In fact, bilang followers of Jesus, ine-encourage nga tayo na palaging magsabi ng mabuti at maganda.