23

APRIL 2021

Saan Ba Ko Pupunta?

by | 202104, Devotionals, God's Plan

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Albino Sadia & Written by Neryssa Bautista

Ang sabi ni Yahweh, Aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo, o sa mola na walang pang-unawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda.

Mga Awit 32:8-9

Saan ba ako pupunta? Naitanong mo na ba ito sa sarili mo?

Siguro, naitanong mo ito sa sarili mo noong first time kang mag-travel sa isang place na hindi familiar sa iyo. Malamang, bago ka nagpunta sa lugar na iyon, you planned ahead kung saan magandang pumunta at kung anong activities ang puwede mong gawin para ma-enjoy mo ang trip.

Pero kahit may mga gumagawa ng DIY or Do-It-Yourself itinerary, mainam rin na mayroon kang kasamang tour guide kapag nagbibiyahe. Makakasiguro ka na kabisado ng tour guide ang lugar na pupuntahan ninyo at hindi ka niya ililigaw.

Tulad ni Jesus, na nagsisilbing tour guide ng buhay natin. Inaakay Niya tayo sa tahimik na lugar kung saan tayo mapapahinga (Mga Awit 23:2). Pinapatnubayan Niya tayo sa tamang daan (Mga Awit 23:3). Hinding-hindi Niya tayo ililigaw. Siya ang nagbibigay sa atin ng direksyon kapag naguguluhan tayo sa nagiging takbo ng ating buhay. Pinapanatili Niya tayong ligtas mula sa anumang kapahamakan (Mga Kawikaan 3:26). Kahit na pasaway tayo at kung saan-saan pumupunta, He still extends His unfailing love and mercy to us (Mga Panaghoy 3:22-23). At sinisigurado Niyang makakarating tayo sa ating huling paroroonan kasama Siya.

Kaya if you find yourself at a crossroad, o sa tingin mo naliligaw ka at hindi mo alam kung saan patungo ang buhay mo, si Jesus ang Guide mo. Siya ang sundan mo. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Makakarating ka sa Ama sa pamamagitan Niya (Juan 14:6).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, I acknowledge and believe that You are the Way, the Truth, and the Life. Aaminin ko that I have done things my own way na nagbunga sa kapahamakan. Ngunit ngayon, isinusuko ko sa Inyo ang aking buhay. Kayo ang manguna at maghari sa akin. Kayo ang magsilbing gabay at sandigan ko sa araw-araw. Protektahan Ninyo ako sa kahit anong panganib o sakuna. At anuman ang kaharapin kong pagsubok, ipaalala Ninyo sa akin that You are always with me in this journey.

APPLICATION

Take time to read one chapter from the book of Proverbs everyday. Reading a chapter from the book of Proverbs every day will give you practical and godly wisdom na puwedeng-puwede mong i-apply sa kahit na anong sitwasyon ng buhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 12 =