GOD’S PLAN 

From Bitter to Better

From Bitter to Better


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Minsan, dahil sa mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin ay kinalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit tulad ng kuwento ni Naomi, hindi tayo pinababayaan ng Diyos.

From Bitter to Better


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Minsan, dahil sa mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin ay kinalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit tulad ng kuwento ni Naomi, hindi tayo pinababayaan ng Diyos.

Saan Ba Ko Pupunta?


Narrated by Albino Sadia & Written by Neryssa Bautista

Kaya if you find yourself at a crossroad, o sa tingin mo naliligaw ka at hindi mo alam kung saan patungo ang buhay mo, si Jesus ang Guide mo. Siya ang sundan mo.

Temporary lang ang Mga Ito


Narrated by Albino Sadia

Hindi madali o masaya sa pakiramdam when things, dreams, opportunities, and even people are taken away from us. God understands.

Naniniwala Ka ba sa Forever?


Narrated by Sheek

Higit sa lahat, totoong may forever dahil iyon mismo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa mundong ito: so that all who believe in Him may have life with Him forever, enjoying eternal life in Heaven.

Alert Warning System


Narrated by Gutch Gutierrez

May mga kahinaan ka ba na gusto mong mapagtagumpayan? Isipin mong mabuti kung ano ang iyong mga kahinaan dahil ayon sa Biblia kailangan nating laging maging handa at mapagbantay laban sa kaaway

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 15 =