9

DECEMBER 2022

Searcher or Searchee?

by | 202212, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jericho Arceo & Written by Clarissa Estuar-Navarro

“Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya’t ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon.”

Mateo 13:45-46

May nakakatawang kuwento na ibinalita ng ilang news agencies ilang taon na ang nakakaraan. Sa isang pitstop sa Eldgja Canyon sa Iceland, bumaba ng tour bus ang isang babae na nagta-travel alone para mag-freshen up at magpalit ng damit. Pagbalik niya, nag-head count ang driver nila’t idineklara na may isang nawawala mula sa grupo nila.

A search party was formed. Mga limampung tao rin ang sumama rito, kabilang na ang mga nakasakay sa tour bus na iyon. Buong gabi silang naghanap para sa nawawalang turista pero iilang bagay lang ang alam nila tungkol ditoang lahi nito, approximate height, at ang suot niyang dark-colored clothes. Alas tres na ng umaga nang ma-realize ng babae na SIYA ang hinahanap ng grupo. Kinausap niya ang mga pulis na sumama sa search party. Later on, nadiskubre na nagkamali ang bus driver sa head count na ginawa niya kaya wala naman talagang kulang sa mga pasahero niya. Kaya naitigil na ang paghahanap sa “missing tourist” ng oras na iyon. 

Minsan, ang spiritual lives natin ay kahawig ng sitwasyon na pinagdaanan ng babaeng iyon. Sa isang punto ng buhay mo, nasabi mo na bang, “hinahanap ko ang Diyos”? Translated, naghahanap ka ng mga kasagutan ng meaning of life ng pag-asa.

Pero alam mo ba na si Lord ang negosyante sa parable na nakalahad sa Mateo 13:45-46? Ang perlas na hinahanap Niya ay bawat kaluluwang nangangailangan sa Kanya. Ipinagpalit Niya ang lahat ng mayroon siya His very life para matubos ang perlas na iyon.

You might think that you are the one looking for God, pero ang totoo, Siya ang unang nag-seek out sa atin para maibigay ang lahat ng kailangan natin: purpose, pag-asa, at higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan kasama Niya.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat na hinanap Ninyo ako. Ganoon ako kahalaga sa Inyo. Now I want to live each day na may pagpapahalaga sa Inyo. Turuan Ninyo ako how to honor You and enjoy being with You.

APPLICATION

Pag-aralan ang Efeso 2:8-10 na patungkol sa kaligtasang kaloob sa atin ng Diyos kaligtasang hindi bunga ng sarili nating pagsisikap kundi galing sa kagandahang loob ng Panginoon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 13 =