30

JULY 2023

The Seven-Year Itch

by | 202307, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Clarissa Estuar-Navarro

“Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya’y kanyang gagawin,kung mangako man siya, ito’y kanyang tutuparin.”

Mga Bilang 23:19

Narinig niyo na ba ang term na “The seven-year Itch?” May mga nagsasabi na around the 7th year of marriage or a long-term relationship, nagsisimulang mag-fade ang romantic feelings ng partners. Maaaring nagiging mas critical ang mag-partners sa isa’t isa. Bumababa ang satisfaction nila at napapaisip sila: Is this really the person I want to spend the rest of my life with? 

Do you sometimes feel like this toward God? It might not be exactly seven years simula nang nagdesisyon ka na gawing priority ang relationship mo sa Kanya. It may be less than seven years, it may be more. Pero ngayon, nakakaramdam ka ng dissatisfaction. Gusto mo Siyang tanungin: Lord, bakit parang hindi Ninyo pinapakinggan ang prayers ko? Sabi Ninyo susuportahan Ninyo ako’t aalagaan. Pero bakit hindi ko nararamdamang ginagawa nga Ninyo ito? How can I trust You kung pakiramdam ko, iniiwan Ninyo ako laging mag-isa?

It’s easy to feel like this when you’re in the middle of a difficult time. But think about this. Sabi sa Roma 3:23–24 na lahat tayo ay nagkasala, at dahil dito, hindi tayo karapat-dapat na makarating sa langit. Pero nagpapako si Jesus sa krus; ang buhay Niya ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi natin kailangang alalahanin kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay dahil anyone who accepts Him as Lord and Savior will be saved and will receive the free gift of eternal life. Kung nagawa Niya ito, we can trust Him with our other concerns.

And remember this: The Lord promised that He will never leave us nor forsake us (Hebrews 13:5), and that He will supply all our needs (Philippians 4:19). Hold on to His promises dahil hindi Siya sinungaling. Tutuparin Niya ang anumang ipinangako Niya (Mga Bilang 23:19).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, aaminin ko na minsan, nawawalan na ako ng ganang magdasal. Naiisip ko, may sense ba itong ginagawa ko? Hindi ko nga alam kung naririnig Ninyo ako. But starting today, I choose to believe in You. Help me to walk by faith and to refuse to doubt.

APPLICATION

Ilista mo ang answered prayers na natanggap mo sa taong ito. Kapag nararamdaman mong humihina ang faith mo, balikan mo ang listahang ito for encouragement and renewed hope.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 7 =