22

APRIL 2022

The Weight of Our Words

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by Excel Dyquiangco

Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo’y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.

Mga Taga-Efeso 4:29

Have you ever heard of the saying, “Sticks and stones may break my bones but words will never hurt me?” That’s not true! Every word we say is significant. Our words have the power to bring love, joy, laughter, and healing. But at the same time, our words can rip people to shreds.

God’s Word tells us na kailangang maging maingat tayo sa ating mga bibig. Proverbs 13:3 says, “Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.” Kailangan nating isipin kung ano ang maaaring maging epekto ng sasabihin natin sa ibang tao. To help us, we need to ask ourselves this question, “God, ano ang gusto Ninyong sabihin ko?”

Ang paghingi sa Diyos na maglagay ng bantay sa ating mga bibig ay higit pa sa isang panalangin para sa pagpipigil sa sarili kapag nagagalit tayo. It’s also a plea for us to control ourselves with everything that we say.

Ilan sa atin ang pumili ng career, bumili ng bahay, o nasira ang mga relasyon dahil sa payo ng iba? When we’re too busy when people talk to us, we might be tempted to give hollow praise or bad advice, which may be just as destructive as nasty retorts in a fight, or carelessly dropping words that can hurt someone.

Our words have power. Kapag hiniling natin sa Diyos na bantayan ang ating mga bibig, kinikilala natin ang kahalagahan ng pagsasabi kung ano ang ibig sabihin at kahulugan ng sinasabi. Tulad ng ayaw nating maakit tayo ng matamis na usapan ng iba, gusto rin nating mag-ingat at bantayan ang ating mga sinasabi.

Next time you want to say hurtful or empty words, pray and ask God to guard your mouth.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, guard my mouth so I don’t speak ill of others. Help me to build people up rather than tear them down. Help me to encourage and inspire others. Help me to recognize when my family members, neighbors, and friends need love, grace, and forgiveness when they make errors or fail terribly, and show me what I need to do to correct them.

APPLICATION

On a sheet of paper, list down words, phrases or sentences that you can use to build others up. For instance, you can write, “I love you,” or “Thank you for your help.” Afterward, post this on your refrigerator so that you won’t forget to say them to others!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 15 =