4

JANUARY 2023

This Is the Day!

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Alma S. de Guzman

Welcome to the last part of our series “New Ways to Enjoy Life with Christ”. Today we will learn how to rejoice gaya ng paalala ng devo natin ngayon.

O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang!

Awit 118: 24

Noong idineklara ng World Health Organization ang global pandemic dahil sa coronavirus, tumigil ang mundo nating lahat. Nagbilang tayo ng mga araw at buwan. Umasa tayong darating ang araw na lahat tayo ay makakalaya at muling makakapamuhay tulad ng dati. Dahil ikinulong tayo ng pandemya sa apat na sulok ng ating mga bahay, nakaranas ang ilan sa atin ng iba’t ibang mental, emotional, and spiritual struggles. We grieved the death of our loved ones and of the millions around the world. It was indeed one of the most heartbreaking seasons.

Sa gitna ng pandemya, sakuna, o kalamidad, how can we rejoice and be glad today? Nakaranas ang writer ng Psalm 118 ng kagipitan (v.5), pagsalakay ng kaaway (vv.10-13), at iba pang pagdurusa (v.18).  Pero kapansin-pansin that the psalmist starts and ends Psalm 118 with thanksgiving and praise to God. Psalm 118:24 reminds us to hope in the Lord and to rejoice.

May pinagdadaanan man tayong mahirap at madilim na sitwasyon ngayon, o mararanasan sa mga susunod na araw, we can still find ways to enjoy life with Christ. Dahil gawa ng Diyos ang bawat araw, tiyak na may ibibigay Siyang dahilan para tayo magalak at magdiwang. Maaasahan natin na anuman ang sitwasyon, lagi Siyang mabuti, pag-ibig Niya’y tunay, at lagi Siyang tapat (v.29).  In Christ Jesus, our hope is alive. Our today may be good or may not be as good like the other days, but we can still live this day proclaiming what the psalmist says: “This is the day the Lord has made we will rejoice and be glad in it!”

Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa unang devo series natin na “New Ways to Enjoy Life with Christ”. Alalahanin natin na araw-araw ay laging bago ang pag-ibig ng Diyos at sa taong ito, magiging masagana tayo dahil sa biyaya ng Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, You are good all the time. Open my eyes to recognize Your loving kindness each day. I put my hope in You. Amen.

APPLICATION

Basahin ang buong Psalm 118. Pagkatapos, i-memorize ang v.24. Ipaalala mo sa iyong sarili na sa kabila ng hindi magandang pangyayari, lagi kang may makikitang kabutihan ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 3 =