10

APRIL 2022

Uso o Laos na ba si Jesus?

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Tim Yee

Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay.” Nagsalita ang babae, “Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay?

Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.”

Juan 4:10–11, 13–14

Sa panahon ngayon ng social media at technology, napakabilis ng mga nangyayaring pagbabago. Ang uso noon, hindi na ngayon. At ang pwede noon, maaaring hindi na pwede ngayon. Pero isa lamang ang tanging bagay na hindi maipagkakaila: Ang lahat ng tao — whatever generation they are from — ay gustong malaman ang totoong dahilan at direksyon ng kanyang buhay.

Minsan nga sa kakahanap natin ng rason o ng “purpose” in the life, we subscribe to things that in the end mean nothing at all. Ang mga materyal na bagay sa mundo, ang kasikatan, o palakpak ng mga tao, these are the things many people think will fill the void in their hearts. Whenever we want to feel happiness, more often than not, we buy things to make us happy. It could be something like the latest cellphone, which in six months, won’t be the latest anymore. Then we realize, balik na naman tayo sa simula. Maghahanap ng meaning at purpose sa mundo.

In today’s passage, mababasa natin ang sinabi ni Jesus sa isang Samaritana nang magkita sila sa may balon. Jesus told her, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay-buhay.” Hindi nakilala ng babae ang kanyang kausap. Na ang lalaking nasa harap niya ay ang pinakahihintay na niyang answer sa matagal na niyang hinahanap.

Naghahanap ka ba ng solusyon sa iyong hopelessness? O hindi kaya happiness na di naibibigay ng kahit anong materyal na bagay na mundo? Sawa ka na ba sa mga bagay that only give temporary pleasure, na madaling malaos? Ang Panginoong Jesus ay hindi nalalalaos. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He will continue to be relevant in your life. Gawin mong uso ang Diyos sa iyong buhay and He will give you meaning. He will also satisfy your thirst for the kind of love that will never end.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, lumalapit ako sa Iyo. Tanggalin Mo ang kalungkutan sa aking puso. Sinusuko ko na ang buong buhay ko sa Iyo. Take control of my life.  

APPLICATION

Think of the things na madalas nating ginagawa na hindi naman talaga nakakatulong sa ating buhay. Surrender these to the Jesus. And like the Samaritan woman, tell others about it.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 8 =