Huwag Mag-alala

Huwag Mag-alala


Narrated by Mari Kaimo & Written by Timmy Yee

Tapat ang Diyos Ama sa Kanyang mga anak, makakasiguro tayong andiyan Siya lagi para sa atin.

Huwag Mag-alala

Makabuluhang Buhay


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang pagkakaroon ng direksyon sa buhay mula sa Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa.