7

APRIL 2022

What’s Better than Riches and Power?

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Tim Yee

Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya’y sa libingan.

Mga Kawikaan 5:22–23

Throughout history, we learn that the desire for power has been man’s greatest downfall. World wars had been fought and what seemed to be a battle won, really, was a defeat. Sa tuwing maghahangad ang tao ng kapangyarihan at posisyon, kadalasan, nang dahil sa kasakiman, nauuwi ito sa pagkatalo.

Many times, we mistake our desire na mahanap ang tunay na kaligayahan for success. For some people, kasama sa paghahanap nito ay ang paghahangad ng posisyon at kapangyarihan. Hindi naman masamang maging matagumpay sa trabaho, negosyo, o sa kung anuman ang ginagawa natin. Ngunit ang maghangad ng sobra-sobra, there is danger in it. The lust for position and power is so consuming, nakaka-adik, that it may cause our moral values to weaken. For instance, sa hangad nating umangat sa trabaho, may natatapakan na pala tayong ibang tao. At sa tuwing tumataas ang ating estado sa buhay, baka maging feeling natin na ang sarili na ang sentro ng ating mundo.

When we seek greatness, there is a tendency that we might go astray. Madaling maligaw ng landas ang tao lalo na kung nasa tuktok na siya ng katanyagan. Fame is intoxicating. So instead of seeking position and power, seek godly instruction. God, in His Word, tells us how to truly live. At sa halip na maghangad ng yaman, hanapin mo ang halaga ng iyong buhay sa liwanag at pag-ibig ni Jesus. He died to save us at para makapiling natin ang Diyos Ama na Siyang pinaka-makapangyarihan sa lahat.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, ako’y nagsisisi. I once desired for so much more. Ang katanyagan at yaman ay hindi sapat para ako ay mabuo. Tulungan Mo ako na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay ko. Dear Heavenly Father, I give everything I have, at pati na rin ang buhay ko, sa Inyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Isipin kung tama ba ang mga goals natin sa buhay. May mga tao ba tayong nasasaktan sa pag-achieve ng goals na ito?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 7 =