5

JUNE 2021

You Are invited to Rest!

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Shekinah Grama & Written by Elaine Lagat

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.

Mateo 11:28

May times ba na feeling mo pagod ka na kaagad kahit kakagising mo lang? ‘Yung sa sobrang heavy ng heart mo, on the way ka pa lang sa office, stressed ka na agad dahil sa dami ng kailangan mong tapusin. Sa sobrang bigat ng loob mo, gusto mo nang mag-quit. Well, you have to rest, beloved.

The truth is, you have an invitation from God to rest. Dahil sa advance mag-isip si Jesus at expected na Niya na mapapagod ka sa dami ng problems at trials dito sa earth ngayong 21st century, sinabi Niya ang ganito two thousand years ago:

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan kong kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako’y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo” (Mateo 11:28-30).

Alam mo ba kung ano ang pamatok? Ang pamatok ay isang piraso ng kahoy na inilalagay sa magkabilang leeg at shoulder ng dalawang hayop tulad ng mga baka. Ang dulo naman ng pamatok ay ikinakapit sa araro o karetela na hihilahing sabay ng dalawang hayop. Sa ganitong paraan, napapaghatian ng dalawang hayop ang bigat na dinadala nila.

In short, kapag kinuha natin ang pamatok na ino-offer ni Jesus, mababawasan ang anumang kabigatan natin sa buhay. He is willing to carry our burdens if we will allow Him to. Kung pagod na pagod ka na, take His yoke, and He will give you rest.

Ang first step sa kapahingahan ay ang paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng prayer kaya tara, mag-pray tayo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, salamat po sa invitation Ninyo sa akin na makapagpahinga. Mali pala na hindi ako tumatakbo sa Inyo kapag napapagod na ako. Binibigay ko sa Inyo ang lahat ng worries ko, Lord. Dalangin ko na panumbalikin Ninyo ang energy, joy, at peace ko today.

Amen.

APPLICATION

Nauubusan ka na ba ng lakas, kaibigan? Kunin mo ang calendar mo and choose a date when you can intentionally rest from everything and seek strength from the Lord.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 5 =