The First Christians

The First Christians


Narrated by Erick Totanes & Written by Michellan Alagao

What a privilege to be identified with Christ and be called a Christian. Huwag natin iyang kalimutan.

The First Christians

Blessed, Hindi Masuwerte


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

He is our Creator, and He is in control. Hindi siya nagbibigay ng suwerte, kundi nagbibigay siya ng blessings.

The First Christians

“I Saw That!”–God


Narrated by Alex Tinsay & Written by Celeste Endriga-Javier

Nakikita Niya ang mga pagtitiis natin at gagantimpalaan Niya tayo. Ang mga pandaraya at pagsisinungaling, at hindi Siya natutuwa.

The First Christians

Lumapit sa Expert


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Joshene Bersales

Anumang burden ‘yan, anumang pagsubok, ilapit natin ito sa Kanya. Huwag nating piliting lutasin ang ating problema nang mag-isa.

The First Christians

Not Easily Uprooted


Narrated by Mari Kaimo & Written by Olga Vivero

A big tree with roots that are embedded deep down in the soil cannot be easily uprooted.

The First Christians

Huwag Magreklamo


Narrated & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Nababawasan ang masamang epekto ng pagko-complain tuwing nagpapasalamat.