Natutulog ba And Diyos?

Natutulog ba And Diyos?


Narrated by Neil Barnes & Written by Yna Reyes

If David’s God is your God, you can be sure na malalampasan mo ang crisis na pinagdadaanan mo ngayon. Sa tulong Niya, you will not fall down.

Magpatawad Din Tayo

Magpatawad Din Tayo


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Honeylet Venisse Velves

Ngunit sa oras na lumapit tayo at humingi ng tawad, He is always ready to forgive because Jesus has already offered Himself as the sacrifice for the payment of our sins.

Buti Nga sa Kanya?

Buti Nga sa Kanya?


Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya Magallona

Totoong sa appointed time ay hahatulan Niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa.

Make Your Mornings G.R.E.A.T.

Make Your Mornings G.R.E.A.T.


Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

TRUST na narinig Niya ang dasal mo. Panghawakan mo ang Hebreo 11:6 bilang pangako ng Diyos—na sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya’y makakatanggap ng gantimpala.

Kaya Mo!

Kaya Mo!


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

kung tinatawag ka ng Panginoon at binibigyan ka Niya ng opportunities makakaya mo ito sapagkat tutulungan Niya.

Jesus is More than an ATM

Jesus is More than an ATM


Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

He is the fountain of living water that never runs dry and the source of every need (Mga Awit 36:8-9; Isaias 58:11)