Ulirang Ama

Ulirang Ama


Narrated and Written by Becky Cabral

Magsimula tayo sa pagkilala sa dinisenyo ng Diyos para sa ama ng tahanan. You are the head of your family, just as Jesus Christ is the head of the church.

Ulirang Ama

Si God at ang Hairdresser


Narrated by Celeste Endriga Javier & Written by Lara Quigaman Alcaraz

Yung walang-wala ka ng pera at balak mo na lang mag-fast, tapos eto ang kaupisina mong ginamit ng Diyos at nilibre ka sa eat-all-you-can.

Ulirang Ama

Makabuluhang Buhay


Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ang pagkakaroon ng direksyon sa buhay mula sa Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa.

Ulirang Ama

Free to be a Blessing


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Nilikha Niya tayo na may kalayaang gumawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati Niya. We were set free to be a blessing.

Ulirang Ama

Magandang Balita!


Narrated by Shekinah Grama & Written by Yna Reyes

Sa panahong ito ng bad news, may good news na kailangang marinig ng lahat ng tao. Ito ang Magandang Balita mula sa Diyos.

Ulirang Ama

Ang Makapangyarihang Dila


Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Imposibleng ma-control ang dila kung walang tulong ng Holy Spirit. Madali tayong madala ng emosyon, tulad ng galit, lungkot, o pagkayamot.