17

SEPTEMBER 2023

You Think I Can’t?

by | 202309, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Abi Lam-Parayno

Welcome back to our series “The Miracles of Jesus,” at kilalanin natin Siya sa pamamagitan ng himalang ito.

Agad namang sumagot ang ama ng bata, “Naniniwala po ako! Tulungan po Ninyo akong madagdagan pa ang aking panananmpalataya!”

Marcos 9:24

Kahit sino sa atin na may mahal sa buhay na may sakit ay siguradong nakaranas na ng matinding takot. Tulad ng laging dialogue sa mga pelikula at drama sa telebisyon, “Ako na lang sana ang nagkasakit sa halip na ikaw.” Imagine what the father of the possessed young boy is going through in Mark 9:24. Ayon sa kanya, bata pa lamang ang anak niya ay lagi na itong sinasapian ng masamang espiritu. “Tuwing siya’y sinasapian nito, siya’y ibinubuwal; bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya’y naninigas” (v. 18). Bilang magulang, malamang ay mabaliw-baliw na ang amang ito dahil gustuhin man niyang tulungan ang anak niya ay wala siyang magawa. Kung sino-sino na ang nilapitan niya, to no avail! “Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu ngunit hindi nila ito mapalayas (v. 18b).

The turning point was when Jesus said, “What do you mean, ‘If I can’? Anything is possible if a person believes” (v. 23 NLT). 

How relatable, isn’t it? To live in unbelief despite knowing the promises of God is something most of us are guilty of. Being aware of His presence and power is one thing. But having faith in action is another. Imagine being told by Jesus,

“Kung may magagawa ako?” tanong ni Jesus. “Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya” (v. 23). In other words, it’s like He’s saying, “Ano’ng akala mo, hindi Ko kaya?”

And the blessed assurance is, kaya Niya! No doubt na kaya Niya! Pero ang kondisyon ni God, we must believe. Kaya naman nagsumamo ang ama ng bata, at humingi ng tulong kay Jesus na dagdagan pa ang kanyang pananampalataya.

Anumang bagay, kaya ni Jesus. Siya ang Diyos na nakakagawa ng himala. Dalangin namin na nawa ay maranasan mo rin ang himalang kailangan mo sa buhay. Magkita-kita po tayong muli bukas.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Lord, You said, anything is possible to the person who believes. Thank You for being patient and forgiving whenever we doubt Your power. Help us to always choose to believe You so that we will no longer live in doubt and fear.

APPLICATION

Anong aspeto ng buhay mo ang pinagdududahan mo kung kaya bang gamutin o ayusin ni God? Pagbulay-bulayan mo ang Luke 10:17; Ephesians 6:10; 2 Corinthians 13:4; at Ephesians 1:19-21. Pagtiwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 3 =