11

JUNE 2024

Alamin ang Iyong Final Destination

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written Luisa Collopy

Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.

Mga Taga-Roma 10:9

Jojo posted a video on Facebook. Sinabi niyang pinaghirapan nila ng kanyang asawa ang pagtatanim ng vegetables. Jojo added, “Hindi na nga lang niya ito matitikman dahil wala na siya. Pero alam ko na masaya rin siya kung saan man siya naroon.” Jojo believes that his wife has reached her final destination. Do you also want to be sure where your final destination will be?

Nang humarap si Pedro sa Sanedrin, sinabi niya ito: “ … ang Jesu-Cristo na taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ‘Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong-panukulan.’ Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas” (Mga Gawa 4:10–12). Kaya “kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka” (Mga Taga-Roma 10:9).

Now that you know that salvation is only through Jesus and that He promises to come back to take you with Him (John 14:3), why not take the necessary step? Believe Jesus and begin to live a life worthy of your faith in Him at siguradong hindi ka na magtataka pa sa iyong final destination!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, I believe that You rose from the dead and I confess that You are Lord. Help me to understand my responsibility to obey Your Word until the end of my earthly life.

APPLICATION

List your greatest sin challenge, your typical response to it, and what a Spirit-controlled response should be, along with a Scripture to memorize.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 15 =