30

JANUARY 2023

Alert Warning System

by | 202301, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Welcome back to our series “Victory over Trials and Temptations”. In today’s devo, discover the alert warning system that’s crucial for your victory.

Maging handa kayo at magbantay. Ang diyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila.

1 Pedro 5:8

Nakarinig ka na ba ng isang malakas na tunog mula sa isang warning device? Kapag malakas ang ulan at tumataas ang tubig sa Marikina River, maririnig ang alert warning na hudyat sa mga taga-Marikina na humanda na sa paglikas lalong-lalo na sa mga naninirahan sa tabing ilog ng Marikina City.

Maihahambing natin ang ating buhay sa ganitong uri ng paghahanda. Ang diyablo, ang kaaway natin, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Nag-aabang siya sa ating mga kahinaan at naghihintay ng pagkakataon para tayo sirain. Maaaring ang kahinaang ito ay mga bisyo na di mo mabitaw-bitawan, materialism o pagmamahal sa pera, kahinaan pagdating sa pag-ibig o iba pang emosyon, hindi pagpapatawad o pagtatanim ng sama ng loob. Maaaring ito ay pagkakaron ng maling relasyon sa buhay, pagiging makasarili, o pagkakaroon ng pride.

May mga kahinaan ka ba na gusto mong mapagtagumpayan? Isipin mong mabuti kung ano ang iyong mga kahinaan dahil ayon sa Biblia kailangan nating laging maging handa at mapagbantay laban sa kaaway, katulad ng paghahanda at pagbabantay na ginagawa ng mga taga-Marikina kapag tumataas ang tubig sa ilog.

Ang kuwento ni Joseph at ng asawa ng amo niyang si Potifar na mababasa natin sa Genesis 39:1-23, ay isang halimbawa kung paano mapagtagumpayan ang tukso ng diyablo. Naramdaman agad ni Joseph ang alert warning. Sa halip na patulan ang panunukso ng asawa ni Potifar na sumiping sa kanya, mabilis siyang naghanda para mag-evacuate. Iniwasan niya agad ang tukso sapagkat pinagkakatiwalaan siya ng amo niyang si Potifar. Sumunod, mabilis niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Higit sa lahat, naunawaan niya na magkakasala siya sa mata ng Diyos kung papatulan niya ang asawa ng kanyang amo. Mabilis na umalis at nakaiwas si Joseph sa panunukso ng diyablo dahil naging alerto siya.

Nasa atin na ngayon ang Holy Spirit para bigyan tayo ng babala kapag tinutukso tayo ng diyablo. Si Jesus na nagtagumpay laban sa diyablo ang Siya ring magbibigay sa atin ng tagumpay kung magtitiwala tayo sa Kanya.

Hindi tayo mahuhulog sa tukso kung papakinggan natin ang alert warning ng Holy Spirit against the devil’s temptations. Bukas, pakinggan natin ang last part ng series na ito na “Victory over Trials and Temptations”.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, we surrender everything to You! We resist the devil and claim that we are Your children kaya makakaasa kami sa Inyong pag-iingat. Palakasin Ninyo kami at patatagin laban sa mga tukso. In the mighty name of Jesus, Amen!

APPLICATION

Bago pa man magkaroon ng temptation, patatagin mo ang iyong sarili by constantly reading the Bible. Join a Bible study group so you can be immersed in the Word of God. Ask your Prayer Groups to pray for you in areas where you need help. Higit sa lahat, rely on God and receive His grace to overcome all things.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 6 =