10

JUNE 2021

Ang Makapangyarihang Dila

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil, at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang sa kalarawan ng Diyos.

Santiago 3:8–9

 

May nasabi ka bang masakit sa ibang tao? Madali mo bang pinagsisihan ito? Naisip mo ba, naku, bakit ko ba nasabi yun? Hindi ko sinasadya! O nangatwiran ka muna, at inisip mo, hindi ko napigilan sabihin iyon kasi inis na inis na ako!

Hindi lang ikaw ang nakaranas at nakaramdam ng ganito. Lahat tayo ay may nasabing masakit o nasabihan ng masasakit na salita. Kahit maliit lang ang dila, may power ito. Words are powerful, lalo na kapag Christian ka, dahil nakasalalay sa dila ang life and death (Mga Kawikaan 18:21). Ang mga salitang bibigkasin mo ay maaaring magbigay ng pag-asa o magdala ng takot at pangamba.

Imposibleng ma-control ang dila kung walang tulong ng Holy Spirit. Madali tayong madala ng emosyon, tulad ng galit, lungkot, o pagkayamot. Pero kung araw-araw ay magpapasakop tayo sa Holy Spirit at palagian nating isasapuso ang Salita ng Diyos, mapipigil natin ang ating dila at ang lalabas sa ating bibig ay mabubuting salita. Magbibigay buhay at inspirasyon ang mga sasabihin natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Makakaya nating piliin ang buhay, sa tulong at kapangyarihan Niya!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, pinagsisisihan ko po ang masasamang salitang nabitawan ko. Salamat sa Inyong pagpapatawad. Tulungan Ninyo akong magbigay buhay at encouragement sa pamamagitan ng aking mga salita.

APPLICATION

Mag-sorry ka sa isang tao na nasabihan mo ng masasakit na salita. Kung may naaalala ka pa rin na masasakit na salita na galing sa ibang tao, sa oras na ito, humingi ka ng lakas sa Panginoon na patawarin sila. Declare blessing sa taong iyon. Magbanggit ka rin ng mabubuting salita tungkol sa iyong sarili ayon sa sinasabi ng Salita ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 15 =