#Instaworthy or Praiseworthy?

#Instaworthy or Praiseworthy?


Narrated by Peter Kairuz & Written by Michellan Alagao

Ani Apostle Paul, dapat ang laman ng isip natin: mga bagay na kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.

#Instaworthy or Praiseworthy?

Let Justice Roll Down!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Nais ng ating Diyos na “padaluyin natin ang katarungan, gaya ng isang ilog.” Ito ang nais ng puso Niya, at dapat din nating naisin bilang mga anak Niya.

#Instaworthy or Praiseworthy?

Diyos, Aming Tahanan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Saan ka man naroroon, anuman ang yari ng iyong tirahan, ang tunay na proteksyon, kapahingahan, at pagmamahal ay sa Diyos mo matatagpuan.

#Instaworthy or Praiseworthy?

Pray for Your Friends


Narrated by Alex Tinsay & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Kung kaya ni Job na patawarin ang tatlong kaibigan niya, kaya din natin itong gawin sa tulong ng Diyos. Magpatawad tayo.

#Instaworthy or Praiseworthy?

Be kind to Widows and Orphans


Narrated by Lara Quigaman

Hindi ka nag-iisa at hindi ka Niya iiwanan! Bahagi ng utos ng Diyos sa mga Israelita noon ang huwag apihin ang mga balo at mga ulila.