12

DECEMBER 2023

Ang Pakiusap ng Diyos

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lucille Ocampo-Talusan & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos … Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyosan! Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.

Hosea 14:1, 8

“Please, Kelly, come back!” Naglulupasay si Lily habang nakikiusap sa alagang ibon na si Kelly na bumalik na sa kanya. Kelly is a sun conure, a kind of bird that can be trained to freely fly and come back to its owner. Pero bata pa si Kelly at hindi pa marunong bumalik sa kanyang master. Kaya ganun na lang ang pagmamakaawa ni Lily dahil baka lumipad ito sa malayo at tuluyang maligaw. And worse, kainin ng mas malalaking ibon.

Her dad watched while Lily was begging Kelly to return. He wanted Lily to learn her lesson for being disobedient. When Lily asked permission to get Kelly out of the cage, he said yes but with the condition that they stay only inside the room. But Lily brought Kelly out of the room kaya nakalipad ito sa puno ng mangga. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ng daddy ni Lily pero mas nanaig ang awa sa anak nang makita itong pawis na pawis at magkahalo ang sipon at luha kakaiyak. Kaya matapos ipaliwanag ang consequence ng kanyang disobedience at mag-sorry ni Lily, dahan-dahang niyang kinuha ang ibon at ibinalik kay Lily. Tumahan na si Lily at nangakong susunod na sa kanyang daddy.

Ganyan din ba ang nararamdaman mo kapag nakikita mong nahihirapan ang anak mo dahil sa pagsuway sa iyo? Galit ka nga pero nasasaktan at nahihirapan ka ring makita na nagdurusa ang anak mo. How much more our Heavenly Father? He did not want any of us to perish so He sent His only beloved Son Jesus Christ to die on the cross to pay the penalty for all our sins. After three days, He rose again and now prepares a place for us in heaven (John 14:2).

Hindi ka man magulang pero baka gaya ka ni Kelly na lumayo sa Diyos. Ayaw ni Lord na mapahamak tayo kaya He pleads with us to return to Him. Hindi Siya naglulupasay gaya ni Lily pero nakikiusap Siya na bumalik tayo sa Kanya. Siya naman talaga ang nagbabantay sa atin at makakapagbigay ng mabungang pamumuhay at mga pagpapala. Bakit pa tayo lalayo sa Kanya?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin Ninyo ako dahil lumayo ako sa Inyo. Forgive me for taking You for granted, for being impatient and doing things my way. I am returning to You, O Lord. Lead me to Your paths of righteousness. Be glorified in my life, Lord Jesus.

APPLICATION

Examine yourself. Are you pursuing idols rather than God? Then return to God. Anong mga ginagawa mo dati para sa Panginoon ang pinabayaan mo na? With the grace of God, determine to do them again or do even better.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 12 =