A Child’s Faith

A Child’s Faith


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Live in His Overflow

Live in His Overflow


Narrated by Lucille Ocampo-Talusan & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Time After Time

Time After Time


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Ngunit sa tuwing sila’y nagsisisi at tumatawag sa Diyos ay paulit-ulit din silang inililigtas ng mahabaging Diyos (Nehemias 9:28). Hindi nauubos ang habag ng Diyos.