26

JUNE 2021

Ang Tinig ni Yahweh

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Michellan Alagao

Ganito ang sagot sa kanya: Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.Pagkasabi nito’y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

1 Mga Hari 19:11-12

Ano kaya ang naisip ni Elias nung sinabi ng Panginoon na tumayo siya sa ibabaw ng bundok? Siguro noong umihip ang hangin naisip niya, “Heto na! May sasabihin na si Lord!” Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Sumunod, baka naisip ni Elias, “Ang lakas ng lindol! Heto na ang Panginoon!” Ngunit wala rin Siya sa lindol. Wala rin ang Panginoon sa kidlat. Pagkatapos ng lahat ng iyon, saka lang narinig ni Elias ang “still, small voice” ni Yahweh. Mabuti at nakikinig si Elias.

May times na ang Panginoon ay mangungusap sa atin kapag mag-isa na lang tayo at tahimik ang lahat. Hindi sa gitna ng isang bonggang worship service, habang kasama natin ang maraming tao o kapag tayo ay nasa gitna ng isang life-changing event. Minsan, kakausapin Niya tayo sa loob ng bus, sa gitna ng traffic, kapag naglalakad lang tayo pauwi, o habang mag-isa tayo sa ating kuwarto.

Nakaka-frustrate kapag hindi natin naririnig ang tinig ni Lord kung kailan inaabangan natin na kausapin Niya tayo, lalo na tuwing kailangan natin ng direction. Ngunit tandaan natin na kailangan nating makinig nang mabuti. Sabi nga ni Jesus, “Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin” (Juan 10:27).   

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan po Ninyo akong pumanatag at manahimik para marinig ko ang Inyong still, small voice.

APPLICATION

This week, maglaan ng 1-2 hours na “stillness time.” Maghanap ng tahimik na lugar sa iyong bahay kung saan puwede kang mag-meditate sa Salita ng Diyos (nang hindi makakatulog!). Kung puwede, pumunta ka sa isang park o maghanap ng lugar na may magandang tanawin at doon ka mag-stillness time. Ihanda mo ang iyong sarili na marinig ang tinig ng Diyos. Kung wala kang marinig, okay lang. Magpasalamat ka pa rin kay Lord at sa kabutihan at presensya Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 1 =