1

MAY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Josephine Rayton & Written by Precious Marian Calvario

Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo.  

Mga Taga-Colosas 3:23-24

Unang work week. Target metrics, deadlines, at month-end reports. Tasks na mistulang 1 to 100 sa dami. Routine, pero habang tumatagal pahirap nang pahirap. Kung minsan gusto nating mag-settle sa “puwede-na-iyan” na klase ng trabaho para matapos na. O kaya naman ay pumetiks na lang tutal wala namang nakakapansin ng effort natin. Pero bago tayo bumigay sa defeated thoughts na ito, let’s ask ourselves, “Sino ba ang tunay kong Boss? Sino talaga ang pinaglilingkuran ko? Hindi nga ba talaga Niya napapansin ang effort ko?”

Bagama’t mayroon tayong earthly masters, pinapaalala sa atin ni Apostle Paul na mayroon tayong Heavenly Master—si Cristo. Siya ang tunay nating “Boss” at ang tunay nating pinaglilingkuran sa lahat ng ating ginagawa. Siya ang nakakakita ng bawat gawa at Siya ring nagbibigay ng gantimpala. Nakikita ni Jesus ang oras at effort na ibinubuhos mo sa trabaho na hindi nakikita ng iba. Alam din Niya na nakalaan ang puso mo sa Kanya at ang patunay ay ang kalidad ng trabaho mo. Kaya huwag kang bibitaw sa paggawa ng best mo anuman ang iyong trabaho. May naghihintay sa iyong gantimpala mula kay Lord.

 

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, nakikita Ninyo ang lahat ng ginagawa ko at alam rin Ninyo ang sitwasyon ko. Lagi Ninyong ipaalala sa akin na Kayo ang pinaglilingkuran ko at hindi ang tao. Tulungan Ninyo akong ibigay ang best ko sa aking trabaho habang nakatingin sa gantimpalang higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Salamat at Kayo ang tunay kong Boss. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Isulat sa sticky note ang Mga Taga-Colosas 3:23-24 at ilagay sa work station mo to remind you kung sino ang tunay mong Boss. Maging open sa constructive criticisms ng iyong mga ka-trabaho at amo. Seek help and strive to be better in areas where you need improvement.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 2 =