Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon


Narrated by Sonjia Calit & Written by Precious Marian Calvario

Sumagot si Jesus, “Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.”

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

Mission Possible


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Magtiwala tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang direksyon sa atin. Hindi ka pababayaan, may pangakong maaari din nating panghawakan.

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

Ang mas Mabuti Kaysa sa Paggawa ng Mabuti


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Magpapasakop tayo sa Panginoong Jesus at tuturuan Niya tayong sumunod sa kalooban ng Diyos.

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

The Sweetest Revenge


Narrated by Jewel Valeroso & Written by PM Calvario

Nais ng Panginoon na imbes na kasamaan ay suklian natin ng kabutihan ang mga taong nagkasala sa atin.

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

God-given Opportunities


Narrated by Sonjia Calit Kakilala & Written by PM Calvario

Alam ng Diyos ang laman ng mga puso natin at iniingatan Niya ang mga nananampalataya sa Kanya.