9

SEPTEMBER 2023

Ano ang Citizenship Mo?

by | 202309, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Edwin D. Arceo

Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang Tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik, ang Panginoong Jesu-Cristo.

Mga Taga-Filipos 3:20

Kapag ikaw ay umabot ng 60 years old, nadadagdagan ang citizenship mo. Nagiging senior citizen ka na! Marami sa mga umabot na sa citizenship na ito ang excited kasi gusto na nilang maranasan ang benefits ng pagiging senior citizen, katulad ng 20% discount sa restaurants, pharmacies, at groceries. Masaya din sila dahil sa express lane for senior citizens at pregnant women na sila pipila kaya mapapabilis na ang transactions nila.

Kung bata-bata ka pa, hindi siguro ito ang nagbibigay sa iyo ng excitement. Ang citizenship siguro na tina-target mo e, American citizenship, or para madali-dali, Canadian citizenship. Hinahangad mo siguro ito dahil naniniwala ka na ang pagiging citizen ng mga bansang ito ang mag-aangat ng iyong buhay.

Wala namang masama dito. Pero may isang citizenship na binanggit ang Bible na mas dapat nating pagtuunan ng isip. Sabi sa ating verse today, tayo ay citizen of heaven o mamamayan ng langit — let that sink in.

When we receive Jesus as our Savior and Lord, not only do we become children of God, but we also become citizens of heaven with all its benefits. What a privilege! Mababasa natin sa Revelation 21:1–4 how heaven will be our permanent home when Jesus returns for His faithful. Ang pinakamatinding pangako ay ‘yung sinabi sa verse 4, “At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.” We should be looking forward to this habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Ito ay isang pangako na nakasulat sa Bible na nakakapagbigay ng lakas sa atin para malampasan ang challenges at difficulties ng buhay sa mundong ito. Maranatha!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, napakaganda ng inihahanda Ninyo sa amin na mga minamahal Ninyo. Nais kong makasama Kayo sa Inyong kaharian. Tulungan Ninyo ako na palaging maging tapat sa Inyo at sa Salita Ninyo.

APPLICATION

Para maihanda mo ang sarili mo para sa iyong heavenly citizenship, basahin mo ang Pahayag 7:16–17, 22:3–5; 2 Mga Taga-Corinto 5:1–5; at Mga Taga-Filipos 3:20–21.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 4 =