22

MAY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Peter Kairuz & Written by Beng Alba-Jones

Sapagkat tayoy nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man.

Efeso 2:10

May mga gamit na marinig mo pa lang ang pangalan ng kanilang brand, alam mo nang subok na ang quality. Sure na sure ka na good quality ang mga ito. Kapag ang sapatos ay ginawa ng taga-Marikina, confident ka. Hindi ka matatakot na matatanggal ang swelas ng sapatos mo habang naglalakad ka.

Pero naisip mo na ba na tayong Christians ay may tatak din? At hindi lang tayo basta-basta o kapareho ng mga ibinibentang buy one take one sa Divisoria. Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians, God created us to do good works. God is our Maker and He created us for a purpose. Teka, you might say to yourself, “Aba, matagal na akong mabait. In fact, bago ko pa Siya nakilala.” But the thing is in our sinful state, maraming tao ang gumagawa ng mabuti para lang mapansin ng iba at marinig ang mga salitang, “Ang bait niya!”

Nang dumating si Jesus sa buhay natin, binago Niya ang lahat. Our motivation now for doing good is not to be praised by others. Our motivation now is for other people to know God and to realize how great He is. Imagine, kung may nakakabit lang na etiketa sa likod natin, ang nakasulat doon, pangalan Niya! Nilikha tayo ng mabuting Diyos para sa mabubuting gawa.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You for calling me Your own. Tulungan Ninyo akong umiwas sa kasalanan so I do not tarnish Your holy name. Maging sensitive sana ako sa leading Ninyo, especially kung may gusto Kayong ipagawa sa akin.

APPLICATION

May kilala ka bang nangangailangan ng tulong? Do one good thing for somebody today. It can be as generous as paying for your friend’s lunch or as simple as listening to another person without interrupting. O puwede mong ipag-pray ang isang tao. Include this person in your Prayer List. Do it in the name of Christ, not expecting to receive any kindness in return. Mapasaya mo lang si God sa ginawa mo, enough reward na iyon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 15 =