7

JUNE 2022

Are You in Need of Mercy?

by | 202206, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Timmy Yee

Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus.  

Mga Taga-Roma 8:1–2

Hindi sinasadyang inabutan ng pagpalit ng yellow sa red ng stoplight sa gitna ng traffic ang isang motorista. Paglapit ng pulis, sinabi nito sa driver na hindi siya ti-ticketan at bibigyan lamang siya ng warning. May karapatan man ang pulis na patawan ng parusa ang motorista, hinayaan na lamang ito at sa halip ay sinabing huwag na lamang umulit.

The religious leaders and the Pharisees brought an adulterous woman to Jesus. Ginawa nila ito to trap Him. Sabi nila, kung susundin ang law of Moses, she should be stoned to death. Yumuko at nagsulat lamang sa lupa si Jesus gamit ang daliri. Nang kinulit Siya para sa sagot, ang sabi Niya, “Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya” (Juan 8:7). Imagine the relief that the sinful woman felt. Sa isang iglap, binura ni Jesus ang kahihiyan at parusa na dapat na makuha niya. He let her go, saying, “Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan” (Juan 8:11). What she experienced was the essence of God’s mercy — unexpected, undeserved, and overflowing.

Kung ang grasya ay pabor na hindi binayaran, ang awa o mercy naman ay ang pagkahabag sa isang tao na dapat sanay papatawan na ng kaparusahan. Yan ang pag-ibig ni Jesus sa atin, ang pagpapakita ng mercy sa mundo na dapat sanang maparusahan dahil sa kasalanan. We read in 2 Peter 3:9, “The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.

God’s desire is for us to experience His mercy and His patience. Hinihintay Niyang dumating ang panahon na pagsisisihan natin ang ating mga pagkakamali. God is merciful, showing restraint in His judgment so that we will realize the depth of His grace and forgiveness.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, ako ay makasalanan. Ako ay nagpapasalamat sa pasensya Mo sa aking mga pagkakamali. Patawarin Mo po ako sa aking mga kasalanan at tulungan Mo akong magpakita ng pagpapatawad sa iba.

APPLICATION

Remember the apostle John’s words in 1 John 1:9: “If we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 11 =