17

JANUARY, 2021

Are You Satisfied?

by | 202101, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gutch Gutierrez

Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.

Juan 6:40

How do you see yourself five or ten years from now? Nakikita mo ba ang sarili mong tinutupad ang iyong mga pangarap? Ika nga, “living the dream.” Siguro may sariling bahay at lupa, sasakyan o sariling pamilya ka na. Baka may sariling negosyo o magandang career. O kaya naman ay financially stable, travelling for leisure, and living the time of your life. But are you sure that how you see your life years from now will be the same as how you’ll be at the end of your life?

Hindi masama ang mangarap o maghangad ng mga bagay na mabubuti para sa sarili at sa pamilya. Mabuti rin naman talaga ang paghandaan ang kinabukasan, bisitahin ang mga lugar na nilikha ng Diyos, at i-enjoy ang buhay kasama ng mga mahal natin sa buhay. Although ang mga bagay na ito ay makakapagpasaya sa atin for a period of time, iisa lang ang tunay na makakapag-satisfy sa atin. Walang iba kundi si Jesus, ang Bread of Life. Siya ang Tinapay na nagbibigay-buhay, nagpapalakas, at nagpapasigla. Sinumang lalapit at mananampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. At ang pangako Niya ay lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sila muli sa huling araw.

Kapatid, sa gitna ng lahat ng mayroon ka ngayon, are you satisfied? Ang tunay na satisfaction na pangmatagalan ay matatagpuan lang kay Jesus. Sa Kanya lang tayo tunay na mabubusog.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat at ibinigay Ninyo si Jesus sa amin, ang Bread of Life. Jesus, You are the One who truly satisfies us, hindi ang pera, gamit, position, or any activity. Dahil sa Inyo, Jesus, meron kaming buhay na walang hanggan. Tulungan po Ninyo kaming mag-focus sa Inyo at hindi sa mga bagay na panandalian lang ang bigay na kasiyahan.

APPLICATION

Simulan ang araw with a prayer of praise and thanksgiving to the Lord. Ask the Lord to reveal to you the many blessings He has given you and appreciate Him for His graciousness.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 8 =