GOD AND YOU

Big God, Small Questions

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.

Big God, Small Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito. Manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka.

Oh, Kaya Pala!


Narrated & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Sometimes, a delay is God’s way of protecting us. Gaya ng kuwento, maaaring ilang beses ka na ring naka-experience ng matinding disappointments dahil sa delay.

Easter Sunday: The Best News of All


Narrated by Peter Kiaruz & Written by Beng Alba Jones

Three days after He died, Jesus defied the laws of nature and conquered death. He left the linen covering His body and got out of the tomb.

Pangarap Ka Na Lang Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Pero walang imposible kay Lord. Isang successful career, the perfect partner, o kahit pagiging hokage pa ’yan, kung will ito ng Panginoon, ibibigay Niya

Umagang Kay Ganda


Narrated by Lucille Talusan

Pagkagising ay sabihin na natin kay Lord na punuin na Niya tayo ng Kanyang pure, unfailing love. Kahit anong problema ang ma-encounter natin, makakaya natin.

Ibigay Mo Na


Narrated by Joyce Rayton

Bitawan mo na ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Aminin mo kay Lord na hindi mo kayang mag-isa at kailangan mo ang tulong Niya.

Who is the Jesus You Worship?


Narrated by Joyce Rayton

Kung gaano kalalim at kalawak ang pagkakakilala mo kay Jesus, ganoon din lalalim at tatatag ang pagtitiwala mo sa Kanya. Make sure you know the real Jesus.

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 8 =