4

FEBRUARY 2021

Share with family and friends

Narrated by Jocelyn Rayton

Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.

1 Juan 4:21

Parang aso’t pusa kung mag-away ang magkapatid na Nichole at Ayesa. Thirty minutes kasi kung maligo si Nichole kaya madalas nag-uunahan silang gumamit ng banyo sa umaga. Mahilig naman isuot ni Ayesa ang mga damit ng kapatid nang hindi nagpapaalam dito.

Pero kahit madalas magkainisan, they still have each other’s backs. Nang nakipag-break ang boyfriend ni Nichole, niyaya ni Ayesa ang kanyang ate na manood ng sine para malibang ito. Nang nasira ang project na isang linggong pinagpuyatan ni Ayesa, nag-leave sa trabaho si Nichole para tulungan ang kapatid.

Maraming cases sa Bible kung saan nagkaroon ng matinding away ang magkakapatid. Pinakasikat na yata ang kuwento nina Esau at Jacob (Genesis 27). Alam din ng karamihan ang conflict sa pagitan ng mga anak ni Jacob—the older brothers versus Joseph (Genesis 37). Pero kung susundan natin ang kanilang mga kuwento, malalaman natin na nagkabati sa dulo sina Esau at Jacob. Si Joseph? Pinatawad niya ang mga kapatid na nagbenta sa kanya sa slave traders.

Hindi laging madaling makisama sa kapatid (o sa mga single child, mga pinsan). Depende sa inyong ugali, may times talaga na magkakainisan kayo. Kapag may nagawang kasalanan ang kapatid, matutong magpasensya at magpatawad, “gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon” (Mga Taga-Colosas 3:13). Makakatulong din na ipaalala sa sarili ang tunay na definition ng pag-ibig: “Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas” (1 Mga Taga Corinto 13:7).

At bakit natin kailangang mahalin ang kapatid? Dahil nauna tayong mahalin ni Jesus (1 Juan 4:19). Sabi sa 1 Juan 4:21: “Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid.” Doing this is proof that we are remaining in His love (Juan 15:9): Ang pagmamahal natin sa ating kapatid ay nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos sa atin.

Kumusta ang relationship mo sa iyong kapatid at iba pang kapamilya? Para ba kayong aso’t pusa kung mag-away? Nagagawa mo pa rin ba silang mahalin kahit nagkakapikunan kayo? Kung nahihirapan, turn to the Lord in prayer. Tutulungan Ka Niyang magmahal katulad ng pagmamahal Niya sa atin.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, thank You for loving us first. Tulungan Ninyo akong mahalin ang aking mga kapamilya, lalo na ang mga madalas kong makaalitan sa kanila. Amen.

APPLICATION

Spend the day kasama ang kapatid o iba pang kapamilya. Decide on an activity (halimbawa, manood ng sine, kumain sa labas, mag-wall climbing). Take the time para maipakita sa kanila ang iyong pagmamahal.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 9 =