YOUR FAITH

Petsa de Piligro

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Turn Toward the Light


Narrated by Albino Sadia & Written by Olga Vivero

Let us fix our eyes on Jesus, the Light of the world, and turn toward Him at all times. Armed with faith, let us shine brightly with joy and love.

Ang Manampalataya Gaya ng Isang Bata


Narrated by Peter Kiaruz & Written by Beng Alba Jones

Ikaw at ako ay may mabuti at mapagmahal na Diyos sa langit. Makakaasa ka na kapag ikaw ay kumakatok sa pinto, He will see a child needing help and let you in.

For Now


Narrated by Sonjia Calit & Written by Joshene Bersales

Hindi rin nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ayon sa Mga Panaghoy 3:22, “Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw

Huwag Mabahala sa Problema


Narrated by Becky Cabral

Na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at kung nakipag-isa na tayo sa Kanya, mapapag-tagumpayan din natin ang anumang problema o hamon sa buhay.

Hindi ka Kakalimutan


Narrated by Peter Kairuz

Don’t ever think na kinalimutan ka na ng Diyos. Ang sinumang sumampalataya sa Anak ng Diyos na si Jesus ay binigyan ng Diyos ng right na maging anak Niya (Juan 1:12).

To Believe is to See


Narrated by Neil Barnes

So focus on Jesus and meditate on His Word. He will enable you to believe and see answers to your prayers, kahit na gaano pa iyan kabigat at mukhang imposible.

Sa Buhay o Sa Kamatayan Man


Narrated by Lucille Talusan”

Kapag ang buhay natin ay sumasalamin sa character ni Christ, gaya ng love for others and selfless service, kahit sa kamatayan ay magiging kapaki-pakinabang pa rin ang ating buhay.

Kailan ang Rest Day Mo?


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Subalit ang tanong, kailan ka huling nagpahinga mula sa trabaho? Maaaring physically wala ka sa work station mo pero masasabi mo bang naipahinga mo rin ang isip mo mula sa trabaho?

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 8 =