Temporary lang ang Mga Ito

Temporary lang ang Mga Ito


Narrated by Albino Sadia

Hindi madali o masaya sa pakiramdam when things, dreams, opportunities, and even people are taken away from us. God understands.

Temporary lang ang Mga Ito

To Believe is to See


Narrated by Neil Barnes

So focus on Jesus and meditate on His Word. He will enable you to believe and see answers to your prayers, kahit na gaano pa iyan kabigat at mukhang imposible.

Two Is Better Than One

Two Is Better Than One


Narrated by Camilla Kim

True friends are blessings galing sa Diyos. They are given to help us achieve greater things for the Lord. Sila din ang ginagamit ng Panginoon to watch our backs…

Good Morning Thoughts

Good Morning Thoughts


Narrated by Camilla Kim

Dahil mahal tayo ng Diyos, lagi Siyang may daily grace na sapat para sa challenges ng bawat araw. Even better, with God as our portion, we already have everything we could ever ask for.

Are You Too Busy for Jesus?

Are You Too Busy for Jesus?


Narrated by Sonjia Calit

Are you struggling to spend an unhurried time with the Lord? Nagiging totoo na ba sa iyo ang biro na nakatulog ka habang nagpe-pray at kinabukasan mo na nabanggit ang “Amen”?