Kayang Kaya!

Kayang Kaya!


Narrated by Peter Kairuz & Written by Olga Vivero

Hindi Ka Niya Ipapahiya

Hindi Ka Niya Ipapahiya


Narrated by Mari Kaimo & Written by Olga Vivero

Minsan, masusuong talaga tayo sa mga sitwasyon where we have to get out of our comfort zones and speak.