Natutulog ba And Diyos?


Narrated by Neil Barnes & Written by Yna Reyes

If David’s God is your God, you can be sure na malalampasan mo ang crisis na pinagdadaanan mo ngayon. Sa tulong Niya, you will not fall down.

read more

BEST READ USING THE TANGLAW APP. IT IS AVAILABLE FOR TODAY FOR FREE DOWNLOAD USING IOS AND ANDROID DEVICES.

Daily Devotional for iOS and Android devices from the hosts of The 700 Club Asia and friends.

Ang Salita ng Dios ang liwanag na pinakahihintay ng mundong kay dilim. Sagot sa mga katanungan. Kapayapaan sa gitna ng gulo. Ligaya sa nalulungkot. Kalinga sa nag-iisa. Kagalingan sa may sakit. At kaligtasan para sa lahat.

Tanglaw is a free daily devotional app for iOS and Android devices, developed by The CBN Asia Family of Ministries.

* these are sample images only. Each devotional will have a different daily image that captures the message theme of that day. (find more collections by clicking the menu above)

Shareable Memes

Inspire your family and friends with images that emphasize God’s word and character. These are FREE and shareable on Facebook, Twitter and other major social media platforms.

Click the last 2 month’s collections below and be a blessing today!   

Maaasahan mo ang Salita ng Diyos araw-araw. Nagbibigay liwanag, kulay, buhay na buhay at napakasigla’t makulay sa bawat kwento, salaysay at patotoo ng inyong mga kaibigan sa CBN Asia.

Can We Pray For You ?

Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. - Philippians 4:6

12 + 6 =