27

JANUARY, 2021

Share with family and friends

Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan, Ang mga labi ko’y lagyan mo ng bantay.

Mga Awit 141:3

Meron kaming alagang aso, si Peanut. Isang rule namin sa bahay ay ang siguraduhing nakakandado ang main gate para di mag-lakwatsa si Peanut. Pag hindi kasi kami nakapag-ingat, nakakalabas siya at napeperwisyo tuloy kami sa paghahanap sa kanya. Sabi ng may-akda ng Mga Awit 141:3, kailangang may bantay ang ating mga bibig. Bakit kaya? May makakalabas ba na magbibigay perwisyo?

Sabi ng isang children’s song, “So be careful little mouth, what you say…” Mag-ingat daw at pag-isipan ang sasabihin kasi whatever we release, we can no longer take back. Hindi na natin mababawi ang mga salita na ume-exit sa bibig natin. Lalo na kapag galit tayo, we end up saying things na hindi na lang sana natin sinabi dahil it could break someone’s heart. Hay, kung gaano kaliit ang dila, ganoon naman kalaki ang perwisyong nagagawa kapag hindi binantayan!

Tinukoy sa Efeso 4:29 na ang purpose ng dila ay ang maka-encourage sa iba at magbigay ng glory kay Lord. Kaya isang mabuting panalangin ang Mga Awit 141:3. Kailangan kasi natin ang tulong ng Diyos para mapaamo ang dila. On our own, mahirap itong gawin. Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).

Kaya focus tayo kay Lord. Mas maigi kung pagninilay-nilayan natin ang Salita ng Diyos at gagamitin ang dila ayon sa itinuturo ng Salita ng Diyos katulad ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos, pagpapasalamat, pagbigkas ng Salita ng Diyos, pagbibigay pag-asa at inspirasyon, paghingi ng tawad, pagpapatibay ng loob ng iba, at pagpe-pray. Lahat ng iyan ay magbubunga ng magaganda, mabubuti, angkop, at kapaki-pakinabang na mga salita para sa makakarinig. Higit sa lahat, tandaan natin na walang hindi naririnig ang lumikha ng ating bibig kaya “be careful little mouth what you say.”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, patawarin Ninyo ako dahil my words have been unloving and not glorifying to you. Salamat dahil maging ang masama kong pananalita ay pinagbayaran na rin ni Jesus sa krus 2,000 years ago. So I receive Your forgiveness. Tulungan Ninyo ako para ang mga salita ko at kaisipan ay maging kalugod-lugod, O Diyos. Amen.

APPLICATION

Ano-anong masasamang salita ang kailangan mong bantayan at hindi bigyan ng exit pass? Check out this list and identify kung saan ka nagi-struggle, tapos aminin mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo at nirerespeto at hingan mo siya ng prayer:

Pag-complain, pagsisinungaling, paninira ng iba, paghusga, pagsumpa sa iba, pagmumura, paninisi sa iba, pang-iinsulto, pag-akusa, pagiging sarcastic, pagkakaroon ng critical spirit, taking the name of the Lord in vain, verbal abuse, kawalang-galang, magaspang na pagbibiro, at iba pa.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 1 =