Bantayan Ang Bibig

Bantayan Ang Bibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).

Ang Panalangin Ni Jabez

Ang Panalangin Ni Jabez


Narrated by Albino Sadia

Nanalangin siya sa Panginoon at humingi siya ng apat na bagay na magpapatunay na kahit ganoon ang kanyang pangalan, hindi ito magiging dahilan para hindi siya pagpalain ni Lord.

Prayer Shield

Prayer Shield


Narrated by Alice Labaydan

God is faithful and true to His word. Sinabi Niya na whatever we ask in faith ay mangyayari.

God Telecom

God Telecom


Narrated by Honeylet Venisse Velves

Malungkot man o masaya, gaano man kababaw o kalalim ng ating pinagdaraanan, lahat ng ito ay gustong marinig ni God.