5

DECEMBER 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon.

Mga Taga-Roma 12:11

Malakas na tao si Fletcher, beteranong drayber ng malalaking trak. Hindi niya iniinda ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Minsay nahikayat siya ng kanyang mag-ina na mag-volunteer mag-drive para sa isang major relief mission ng kanilang church. Pagdating sa kanilang huling destinasyon, ramdam na ni Fletcher ang pagod. Dalawang linggo na siyang kulang sa tulog at umiikli na ang kanyang pasensya. Hindi na siya makahintay na umuwi, makapagpahinga, at maligo upang mapreskuhan.

Sa loob ng trak, napansin niya ang isang supot ng mga laruan na inabot sa kanya ng kanyang anak. “Para po sa mga bata ‘yan sa misyon, Tatay,” malambing na ibinilin ng kanyang bunso. Tamang-tama namang may palapit na mag-iina. Binigay ni Fletcher ang supot ng mga laruan sa mga bata. Nanlaki ang mga mata nila sa tuwa at nagpasalamat nang lubusan. “Naku po, salamat, parang Pasko na dahil sa mga laruan na bigay ninyo,” sabi ng kanilang inang naluluha sa galak. Naantig ang puso ni Fletcher. Bigla niyang naalala ang tunay na dahilan ng pagsama niya sa misyon ang makapag-share ng pagmamahal ni Jesus.

Minsan, sa pag-serve sa ministry, nakakalimutan natin ang dahilan ng ating gawain. Basta na lang natin ginagawa, hanggang sa i-remind tayo ng Holy Spirit, kung bakit at paano tayo dapat maglingkod. Pinapaalala sa atin ng Romans 12:11 (CEB) “to be enthusiastic—be on fire in the Spirit as you serve the Lord!” Sa paglilingkod natin ng buong sigla through the Spirit, naipapakita natin ang pagmamahal ni Jesus sa iba (Romans 12:10). With the Spirit, ministry is not a burden but an expression of our calling.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat po for reminding us that one reason for our existence here on earth is to show the love of Jesus to others. Thank You that when Jesus ascended to heaven, You sent the Holy Spirit to breathe new life and new purpose in us. Enable us, Holy Spirit, to fulfill our purpose with enthusiasm. I pray this in Jesus’ name. Amen.

APPLICATION

Think about the impact of the ministry youve done for God and others. Thank the Lord and pray for more opportunities to serve by the power of the Spirit.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 9 =