Tara’t Magtipon-tipon!

Tara’t Magtipon-tipon!


Narrated by Byron Sadia

Alam Niya na sa pagtitipon, napapalakas natin ang isa’t isa. Kaya huwag nating kaligtaang dumalo sa mga gathering gaya ng Bible study.

Tara’t Magtipon-tipon!

Si Magdalena at Si Aldrin


Narrated by Joyce Burton Titular

Kapatid, ang takot at kabalisahan ay hindi galing sa ating Panginoong mapagmahal. Tandaan natin, “Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan”

Tara’t Magtipon-tipon!

Gaya-Gaya, Puto Maya


Narrated by Shekinah

Si Cristo lang ang tunay na standard natin sa pamumuhay. As believers, hindi natin puwedeng i-demand sa iba na sundin nila tayo kung hindi tayo sumusunod kay Cristo.

God Of Comfort, God Of Victory

God Of Comfort, God Of Victory


Narrated by Camila Kim

Kapatid, kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nasa gitna ng isang pakikidigma, tandaan mong nasa piling ninyo ang Diyos.

Ang Ritwal ng Pagtu-toothbrush

Ang Ritwal ng Pagtu-toothbrush


Narrated by Alex Tinsay

Gaya ng ngipin na dapat sepilyuhin at least twice a day, kailangan nating paulit-ulit na linisin ang ating pag-iisip para mapanatiling malinis ang ating pamumuhay.