23

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated and Written by Honeylet Velves

Bilang mabubuting katiwala ng iba’t ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat.

1 Pedro 4:10

Ilang beses ka na bang na-save ng ibang tao? Maaaring may kaibigan kang dumamay sa iyo nang iwan ka ng mahal mo sa buhay. O kaya naman may estrangherong sinamahan ka sa building na hinahanap mo noong maligaw ka. O may anonymous donor na nag-donate ng blood nang minsang ma-ospital ka. Ang dami di ba? You experienced a “helping hand” in the small and big events of your life. Ang tanong, kailan ka huling naging “tulong” para sa iba?

God has created us as relational beings kaya talagang kailangan natin ang bawat isa. Kung paanong nararanasan natin ang tulong mula sa ibang tao, let’s also be the answer to someone’s prayer (Mga Taga-Roma 12:13). We can share whatever we have that God has given us to extend help to others.

Halimbawa, we can share our treasures (1 Juan 3:16-18). Ito ang kadalasang pumapasok sa isip ng tao tuwing may humihingi ng tulong. Gaano lang ba ang halaga ng isang regular-sized coffee? Pero para sa officemate mong nag-oovertime, it may mean so much to him because it could help him finish his deadline. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kalaki ang iyong ibinigay. What matters is the state of your heart when giving.

You can definitely give your time (Mga Hebreo 10:24-25). Spend time with others. Malay mo, in that specific moment, mas kailangan ng mommy mo na makinig ka sa kanya kaysa bilhan mo siya ng gift.

Don’t underestimate the value of your God-given talents. Napakaraming binigay ni God na talents sa iyo. Magaling ka bang magluto? Puwede mong ipaghanda ng baong lunch ang kapatid mo. And then there are what the Bible calls as spiritual gifts (1 Pedro 4:11; Mga Taga-Roma 12:6-8). These are special abilities that you can always use to glorify God and bless others.

Treasures, time, talents, spiritual gifts. Gamitin mo ang lahat ng ito bilang mabuting katiwala ng Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat po for sending people to help me. I pray that I will also be able to help others with everything that You have blessed me with. Give me a compassionate heart and wisdom para magamit ko nang mahusay ang bigay Ninyong time, treasures, talents, and spiritual gifts sa kapakinabangan ng iba. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Maging intentional sa pagbibigay o paggamit ng treasure, time, talents, and spiritual gifts mo. Consider donating to CBN Asia by clicking the “Give Page”. Maaari mo ring paglingkuran ang iba by praying for them using your Prayer List. Look also for opportunities sa inyong community or church para mag-volunteer gamit ang talents and spiritual gifts mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 10 =