Oh, Kaya Pala!

Oh, Kaya Pala!


Narrated & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Sometimes, a delay is God’s way of protecting us. Gaya ng kuwento, maaaring ilang beses ka na ring naka-experience ng matinding disappointments dahil sa delay.

The Powerful “P”

The Powerful “P”


Narrated by Jamey Santiago-Manual

Mayaman ang Ama natin sa langit, kaya naman hindi natin kailangang alalahanin ang ating mga pangangailangan at kinabukasan. Tiyak, hindi Niya tayo pababayaan.

Security God

Security God


Narrated by Lara Quigaman

One time, Venice was led to give to God’s ministry even though she had a need. Matapos niyang magbigay ng Php 1,000.00 sa Operation Blessing, hindi niya inasahang babalik ito sa kanya nang higit pa.

Be Compassionate

Be Compassionate


Honeylet Venisse Velves

A lot of times, being compassionate simply means giving your smile. It means tapping your co-worker on the back and saying, “You’re doing well.”

Katuparan ng Pangarap

Katuparan ng Pangarap


Narrated by Peter Kairuz

Your dreams are seeds planted by God in your heart. Like a plant, it takes time para makita mo rin ang fruits ng mga pangarap mo.