Energy Booster

Energy Booster


Written and Narrated by Honeylet Velves

Let us acknowledge that we cannot go through a day without God. We may take in all those vitamins, but God is the One who truly strengthens us.

Energy Booster

Conquering the Promised Land


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Honeylet Venisse A. Velves

There will still be challenges after achieving our goals. But take heart, God has given us the strength.

Energy Booster

Right vs. Right


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Take time to seek the will of God. Huwag nating madaliin ang pagdedesisyon. Ipanalangin natin ito. Magtiwala tayo na gagabayan Niya tayo.

Energy Booster

Oh, Kaya Pala!


Narrated & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Sometimes, a delay is God’s way of protecting us. Gaya ng kuwento, maaaring ilang beses ka na ring naka-experience ng matinding disappointments dahil sa delay.

The Powerful “P”

The Powerful “P”


Narrated by Jamey Santiago-Manual

Mayaman ang Ama natin sa langit, kaya naman hindi natin kailangang alalahanin ang ating mga pangangailangan at kinabukasan. Tiyak, hindi Niya tayo pababayaan.