26

APRIL 2021

Big God, Small Questions

by | 202104, Devotionals, You

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito, siya’y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid.

Genesis 15:6

Ipinangako ni Yahweh kay Abram sa Genesis 15:1: “Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala.”

Ano sa tingin ninyo ang isinagot ni Abram? “Thank you, Lord”? “Wow! Talaga po”? Hindi. Instead, tinanong niya: “Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak?” (Genesis 15:2) Basically, Abraham was asking kung ano ang point ng blessings na matatanggap niya kung wala naman siyang anak na mapapamanahan ng mga ito.

Was Abraham being disrespectful? Definitely not!

Balikan natin ang Genesis 15. Throughout this chapter, makikita natin na nakipag-usap si Abram sa Panginoon. Hindi siya natakot magtanong. Likewise, kung tinatanong mo ang Panginoon tungkol sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, this doesn’t automatically mean that you have no faith. Instead, this could mean na hindi ka takot magkaroon ng deeper conversation with the Lord. Hindi ka nahihiyang itanong kung ano ang mga plano Niya sa buhay mo.

Hindi rito nagtatapos ang kuwento. After asking his questions and being reassured of God’s promises, sumampalataya si Abram kay Yahweh. And he was credited as righteous because of it.

Okay lang na magtanong ka, pero huwag mong hayaang magtapos dito ang lahat. Patuloy kang manampalataya sa Panginoon. Never mind that you don’t understand all of His plans. Magtiwala ka that He will make good on His promises. Tingnan mo si Abram. Ninety-nine years without a son, pero ngayon, he’s recognized as the father of the chosen nation.

Naguguluhan ka ba sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Para bang walang plano sa iyo si Lord? Have an honest conversation with Him. Magtanong ka lang. The Lord is a big God. He can handle your small questions just fine. Then magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. He will credit you as righteous for it.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I know you’re a big God. Kapag may mga bagay akong hindi maintindihan, tulungan Ninyo akong maging honest sa pakikipag-usap ko sa Inyo. Amen.

APPLICATION

Sumulat ng open letter kay Lord. Ilagay lahat ng iyong mga tanong at pag-aalinlangan. Then go through your list at ilapit ito kay Lord in prayer.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 2 =