1

JUNE 2021

Binabago Ka Niya Araw-Araw

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Ivy Catucod & Written by Yna Reyes

At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo’y maging kalarawan niya.

2 Mga Taga-Corinto 3:18

May ugali ka bang hirap na hirap kang baguhin? Siguro madali kang magalit, o matampuhin ka, o sobrang magastos?

Walang taong perpekto na ang pag-uugali, kahit pa faithful follower siya ni Jesu-Cristo. Each one is a work in progress. Ang kaso, since you became a Bible-believing Christian, para bang nasa watchlist ka na ng mga kontra sa pagiging Christian mo—at hinihintay nilang magkamali at mag-fail ka.

Ilang beses mo na bang narinig na sinabi sa iyo ang ganito: “Akala ko ba nagbabasa ka na ng Bible, eh bakit uminit agad ang ulo mo?” O kaya, “Bakit ka malungkot? Di ba dapat laging happy ang taong maka-Diyos?” Minsan nakaka-discourage masabihan ng ganyan. Minsan baka mag-doubt ka rin kung anong klaseng Christian ka.

Whenever you feel this way, remember na nang kilalanin mo si Jesus bilang Tagapagligtas, binigyan ka Niya ng bagong pagkatao (2 Corinto 5:17). Ang nabago sa iyo ay ang iyong spirit. It’s no longer sinful. Pero ‘yung part ng pagkatao mo na nag-iisip, nakakaramdam, at nagdedesisyon, iyon ang patuloy pang kailangang mabago. At maaari mo namang i-declare ang pangako ng Diyos sa 2 Corinto 3:18 na ang Espiritu Niya ang Siyang nagbabago sa iyo continually hanggang sa maging kalarawan mo si Jesus sa pag-uugali. Sinulat ito ni Apostle Paul hindi lang para sa believers noong first century. Para rin ito sa believers ngayon. Para rin ito sa iyo.

According to this promise, dahil binigyan ka na ni Cristo ng bagong pagkatao, may ginagawang mabuti ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kahit pa nagkakasala ka araw-araw (sino bang hindi nagkakasala?) at kahit pa nagkakamali ka many times (sino bang hindi nagkakamali?).

Ang mahalaga, nanampalataya ka at isinuko mo na ang buong buhay mo kay Jesu-Cristo. Mahalaga ring baguhin ang pag-iisip ayon sa kalooban ng Diyos (Roma 12:2). At araw-araw, kilalanin mo ang biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, natutupad ang lahat ng mabuting plano Niya para sa iyo—kasama ang pagiging kalarawan ni Cristo!

Itatanong ko ulit sa iyo: May ugali ka bang hirap na hirap kang baguhin? Isuko mo ito ngayon sa Diyos. Angkinin mo ang pangako Niyang patuloy kang binabago ng Espiritu ng Diyos. Magtiwala ka na nasimulan na ang pagbabagong ito sa buhay mo at makikita ito ng mga nakapaligid sa iyo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, maraming salamat sa mabuting ginagawa Mo sa buhay ko. Isinusuko ko sa Inyo ang mga kahinaan ko. Tulungan Ninyo akong magbago. Tulungan Ninyo akong maging tulad ni Cristo sa isip, salita, damdamin, pagdedesisyon, at gawa. Amen.

APPLICATION

Ikuwento mo sa isang malapit na kaibigan ang bahagi ng buhay mo na gusto mong baguhin ng Diyos. I-request mo siyang ipag-pray ka araw-araw tungkol dito. 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 10 =