Hugot

Hugot


Narrated by Lara Quigaman

Mula sa pusong patuloy na binabago ng pag-ibig ni Cristo, we hear words of gratitude and praise to God. Mula sa pusong hinuhubog ng Salita ng Diyos, we can expect words of wisdom and encouragement.

Diyos Na Kanlungan

Diyos Na Kanlungan


Narrated by Joyce Burton Titular

If you truly believe in God, kung sinuko mo na sa Kanya ang buong buhay mo, papatunayan Niya sa iyo na Siya ang iyong lakas at kanlungan. Ipapakita Niya sa iyo na Siya ang iyong saklolo …

Pray As You Go

Pray As You Go


Narrated by Ivy Catucod

If you keep your eyes open throughout the day, you can really pray as you go. Napakarami mong maipagpapasalamat sa Lord.