Sabihin Mo sa Kanya

Sabihin Mo sa Kanya


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Yna S. Reyes

Narinig ni Jesus ang paghingi niya ng awa. At ngayon, binibigyan siya ni Jesus ng opportunity na i-verbalize ang biggest need niya.

Sabihin Mo sa Kanya

I Love You, Lord?


Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Obedience ang genuine proof ng true love for Jesus na ine-expect Niya from His disciples.

Sabihin Mo sa Kanya

From Grace to Grace


Narrated by Lara Quigaman Alcaraz & Written by Yna S. Reyes

In the same way that God dealt with us graciously by forgiving our sins, we also are to extend that grace to others by forgiving them.

Sabihin Mo sa Kanya

People of The Book


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Ang Biblia ay Salita ng Buhay. Pangako ng Diyos ang masagana at matagumpay na pamumuhay sa sinumang maglalaan ng oras—araw at gabi—sa pagbubulay nito.

Sabihin Mo sa Kanya

Who is the Jesus You Worship?


Narrated by Joyce Rayton

Kung gaano kalalim at kalawak ang pagkakakilala mo kay Jesus, ganoon din lalalim at tatatag ang pagtitiwala mo sa Kanya. Make sure you know the real Jesus.