When Leaders Fall

When Leaders Fall


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna S. Reyes

Heartbreaking news lalo na kung ang personalities concerned made an impact in your life, is your pastor or Bible study leader.

When Leaders Fall

Say NO to Evil Words


Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna Reyes

Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

When Leaders Fall

May Forever


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Yna Reyes

Sa Diyos mo lang masusumpungan ang forever, in the person of Jesus. Open your heart.

When Leaders Fall

Thank you, Sorry, Help!


Narrated by Jamey Santiago Manual & Written by Yna Reyes

He knows if our cry for help comes from a real place of need. Hindi natin mabobola ang Diyos sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita.

When Leaders Fall

Magandang Balita!


Narrated by Shekinah Grama & Written by Yna Reyes

Sa panahong ito ng bad news, may good news na kailangang marinig ng lahat ng tao. Ito ang Magandang Balita mula sa Diyos.