19

OCTOBER 2022

Busy But Not Too Busy for God

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gianne Hinolan & Written by Shiara Denise Cano

At anumang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.

Mga Taga-Colosas 3:17

Busy ka ba? Sa dami ng kailangang gawin, nagagawa mo pa bang magspend ng time sa Panginoon? Perhaps gusto mo naman talaga itong gawin pero madalas, nakikipagtalo ka sa sarili mo at sinasabing madami ka pang kailangang tapusin at babawi ka na lang sa pagsisimba sa Sunday.

What you might not realize is that you are missing out on the most important part of your life. We all need to stay connected with God. Ito ang mga bagay na pwede mong gawin para di ka malayo sa Diyos kahit na busy ka:

Magpahinga. You grind with grit and passion like there’s no tomorrow; focused and driven. Pero alam mo ba na inutusan tayo ng Diyos na magpahinga? At hindi lang rest ang sinabi Niya, He also said to “keep it holy.” Exodus 20:9–10 states, Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work …Ang pahinga ay hindi lang para mag-rebuild ang cells sa katawan at magrestore ang energy, ito rin ay para sa iyong spirit.

Maging mapagpasalamat. Umpisahan mo ang pasasalamat sa pagmulat ng iyong mga mata. The fact na nagising ng oras na iyon nang may lakas ay reminder sa iyo ng kabutihan ng Diyos. Count your blessings kahit gaano kaliit (o kalaki) man ito.

Focus on the good things. Ang mga mabubuting bagay ay nagtuturo palagi sa Diyos dahil ito ay nagmula sa Kanya. As Psalm 27:13 says, “I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.” It is with confidence and belief na ang mabubuting bagay ay mula sa Kanya kaya focus on the good. Wag maging nega.

Prioritize the Lord. Kung naniniwala ka na Siya ang Panginoon, ilalagay mo Siya na prayoridad sa iyong buhay. You might be busy but you should never be too busy for Him.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Abba Father, forgive me if I sometimes neglect my time with You. May I see that the most important thing I have in my life is my relationship with You. In Jesus name, Amen.

APPLICATION

Rest. Have a grateful heart. Focus on the good things He has given you. Prioritize God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 14 =