Kumusta Ang Puso Mo?

Kumusta Ang Puso Mo?


Narrated by Lara Quigaman

Ganito pala ang nangyayari sa ating mga puso kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sa paulit-ulit nating pagsuway ay mas lalong tumitigas ang ating mga puso …