29

JANUARY 2021

Kumusta Ang Puso Mo?

by | 202101, Devotionals, Heart

Share with family and friends

Narrated by Lara Quigaman

Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.

Ezekiel 36:26

Sikat na sikat dati ang kantang “Pusong Bato.” Pero alam mo ba na bago pa na-compose ang kantang “Pusong Bato” ay naisulat na ito sa Bible?

Noon pa man, laganap na ang katigasan ng ulo at puso ng mga tao. Sa Ezekiel, mababasa natin ang mensahe ng Diyos para sa bayan ng Israel. Sila ang bayang pinili ng Diyos. Inilabas sila ng Diyos sa Egypt kung saan sila inalipin at pinahihirapan, at dinala sa Lupang Pangako.

Ngunit sa kabila ng kabutihan at sobrang pag-ibig ng Diyos, pinili ng mga Israelita na magrebelde laban sa Kanya. Paulit-ulit silang nagkasala, nagreklamo, gumawa ng mga diyos-diyosan, at kinalimutan nila ang lahat ng mabubuting ginawa sa kanila ng Diyos. Dahil dito, ang kanilang mga puso ay tumigas at naging masama.

Ganito pala ang nangyayari sa ating mga puso kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sa paulit-ulit nating pagsuway ay mas lalong tumitigas ang ating mga puso at unti-unting nawawala ang init ng pag-ibig natin sa Diyos. Pero sa grasya at labis na pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi niya hahayaan na ang Kanyang mga nilikha ay manatiling matigas ang mga puso.

Ito ang pangako ng Diyos sa mga taong muling lalapit sa Kanya at tatalikod sa kanilang mga kasalanan: “Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin” (Ezekiel 36:26).

Pakiramdam mo ba ay parang nagiging bato na rin ang puso mo dahil sa mga kasalanang nagawa mo? Gusto mo bang magkaroon ng maalab na pag-big para kay God? Good news! Kaya kang bigyan ni God ng bagong puso na tumitibok para sa Kanya kung lalapit ka sa Kanya.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, humihingi ako sa Inyo ng isang bagong puso, isang pusong masunurin at nagmamahal sa Inyo. Inaamin kong naging matigas ang ulo ko at nagkasala ako sa Inyo. Salamat na sa pamamagitan ng Anak Ninyong si Jesus, mayroong kapatawaran at bagong buhay. Help me to live for you Lord. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Check your heart. May mga bagay pa bang nagiging dahilan para tumigas ang puso mo? Ask God to show them to you, and by the grace of God, get rid of them. Punuin mo ang puso mo ng Salita ng Diyos at nang ang maging desire mo ay ang Diyos at ang mga bagay na tungkol sa Kanya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 15 =