9

OCTOBER 2022

“Come, Follow Me”

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Excel Dyquiangco

Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit.

Mateo 9:9–12

Nasubukan mo na bang makipagkaibigan sa outcasts ng society? Sila yung mga karaniwang hinahabol ng batas — mga magnanakaw, murderers, at kung ano-ano pa. Or do you know people who are shunned because of their disability or sickness, like lepers?

Nakipagkaibigan si Jesus sa mga tulad nila. Kaya nga tinawag Niya si Matthew para maging isa sa disciples Niya. What’s so unusual about calling Matthew? Siya ay isang tax collector na rejected by the society at that time. You must understand na noong mga panahong iyon ay pinandidirihan ang mga tax collector dahil sa kanilang greed at pakikipagsabwatan sa Roman empire.

As a tax collector, ang trabaho ni Matthew ay kunin ang pera mula sa kanyang mga fellow Jews at ibigay sa Roman empire. At may komisyon pa siya, so lahat ng ginagawa niya ay fueled by greed. Sa Bible, tax collectors were almost always referred to as sinners. Ito ang buhay ni Matthew — rejected by everyone until Jesus came along. He said to Matthew, “Come and follow me!” Tinanggap ni Matthew ang imbitasyon ng Diyos and left everything right there and then to follow Jesus.

Nang malaman ito ng mga Pariseo, nagtaka sila. Why would a righteous teacher be with a sinner? Sinagot sila ni Jesus at sinabing ang may nangangailangan ng gamot ay mga may sakit at hindi iyong mga walang karamdaman.

Hindi ba’t para tayong si Matthew? Hindi man tayo tax collector, pero lahat tayo ay makasalanan. We might have stolen something, lied to people, or led others to sin. . Kapag nahihiya tayong lumapit sa Panginoon, remember that He is telling us what He once said to Matthew, “Come and follow Me!”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I am a sinner. Minsan ay nahihiya po akong lumapit sa Inyo pero alam kong mahal Ninyo kaming mga ginawa Ninyo, at mahal Ninyo ako. I come to You to confess to You all my sins. Tulungan Ninyo akong magsabi sa Inyo na, “I will follow You and obey You.” Thank You, Lord. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

List down whatever sins you know that you have committed. While reading it, pray to God and ask that He forgive you. Tear the list and throw it away. Thank God for sending His Son Jesus Christ who paid the penalty of your sins. Thank Him that You are now His child.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 13 =