10

OCTOBER 2022

Why Jesus Came

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Timmy B. Yee

Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.

Juan 1:4

Pag-usapan natin ang “buhay.” Nasaang parte ka ba ngayon? Nagsisimula pa lamang sa pamilya, trabaho, o sa negosyo? Nasa kalagitnaan (experiencing a midlife crisis) o baka nasa dulo, having entered your twilight years? Whatever stage of life we are now in, hindi tayo exempted sa pagkakaroon ng problema. Pakiramdam mo ba ngayon na parang nalulunod ka sa rumaragasang alon ng pagsubok at gusto mo nang sumuko sa laban ng buhay? Or feeling mo na you are walking through a long tunnel with no light in sight?

Kung ang hanap natin ay liwanag sa madilim na daan, katotohanan ang kailangan nating matagpuan. In John 1:4, we read, “In him was life, and that life was the light of all mankind.” To experience life, a full and meaningful one (and not just a mediocre life), we must be in Jesus. You see, the secret is not to find life, but to know the Creator of life.

Dumating ang Panginoong Jesus upang bigyan ka ng mapagpalang buhay na puno ng pag-asa at liwanag. Sa Juan 10:10, Jesus spoke about why He came, “Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.” He is the Good Shepherd, the kind who will lay down His life for his sheep.

Kung anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, rest in the fact that there is hope. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, at hayaang maghari siya sa lahat ng areas ng buhay mo. You don’t have to go through life by yourself. Discover Jesus and the reason why He came.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, salamat sa pagdating Mo. I admit na mahirap kayaning mag-isa ang mga problema ko. From now on, I give the control of my life over to You. May I experience the full and meaningful life that You promise. I don’t want to live in the dark anymore.

APPLICATION

Anong aspeto ng iyong career, lovelife, school life at kung anumang area ng buhay mo ang sa tingin mo dapat isuko sa pamamahala ng Panginoong Jesus? Pray about it and ask that the Holy Spirit show you ways on how you can commit your life to Him.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 11 =