16

JANUARY 2023

Dependent on Jesus

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Thelma A. Alngog

Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang Sugo ng Diyos at ang Pinakapunong Pari ng ating pananampalataya.

Mga Hebreo 3:1

Halos lahat ng tao nowadays, matanda man o bata, ay napakahilig sa gadgets. Ang paggamit ng gadget ng mga bata nang buong araw ay maaaring magdulot sa kanila ng SDD o Screen-Dependent Disorder. Ito ang hindi pag-alis ng paningin sa anumang uri ng screen—cellphone man, tablet, o laptop.

Sa halip na screen, may mas higit tayong dapat pagtuunan ng pansin at alalahanin. Ayon sa Mga Hebreo 3:1, alalahanin natin si Jesus. Umpisa sa paggising sa umaga, sa maghapong pag-aaral o pagtatrabaho, hanggang sa ating pagtulog sa gabi, alalahanin natin ang Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo at kausapin natin Siya.

Kapag tayo ay may struggles sa buhay, gaano man ito kabigat, mapagtatagumpayan natin ang mga ito dahil kay Jesus na Sugo ng Diyos Ama at Pinakapunong Pari ng ating pananampalataya. Maging dependent tayo kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananamplataya. He is the Author and Perfecter of our faith (Hebrews 12:2)

Isang pastor, kasama ang isang Aeta community sa Pampanga, ang sinalanta ng lindol kamakailan lang. Niyakap ng pastor ang kanyang buong pamilya sa kalagitnaan ng bundok na kinatitirikan ng kanilang bahay. Itinuon niya ang kanyang paningin kay Jesus at buong pananampalatayang nanalangin ng ganito: “Panginoong Jesus, iligtas po Ninyo ang aking pamilya at aking mga kasamang Aeta!”

Pagkatapos, nakita nila ang patuloy na pagyanig ng magkabilang bundok dahil sa lindol, pero ang kanilang kinatatayuan ay iningatan ng Diyos. Isa itong napakalaking himala at magandang patotoo sa kanilang komunidad.  Hindi tayo dapat matakot at panghinaan ng loob dahil kasama natin ang Panginoong Jesus. Kahit kailan, lumindol man o bumagyo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. So let us turn our eyes away from all things that make us fearful and let us focus on Christ alone. Sa lahat ng panahon, maging dependent tayo sa Panginoon.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat dahil tinuturuan Ninyo kaming maging dependent sa Inyo sa bawat sandali ng aming buhay.  Help us to fix our eyes only on You, Jesus, because You are the great Author and Perfecter of our faith, as well our High Priest.

APPLICATION

Alalahanin ang prayers mo na sinagot ni Lord para lalong tumatag pa ang pananampalataya mo sa Kanya. Continue to fill up your Prayer List with prayers for your family, work, career, ministry, and our country.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 8 =