15

JANUARY 2023

The Happiest People in the World

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Karen Mae C. Guarin

Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan; tulad lang ito ng paghahabol sa hangin.

Mangangaral 2:10-11

Alam mo ba kung sino ang pinakamasasayang tao sa buong mundo? They are the Finns. Finland ranked first for four consecutive years in the World Happiness Report in 2021.

Happiness fuels success, not the other way around, according to positive psychology expert Shawn Achor. On the other hand, Jeffrey Sachs, the co-author of the World Happiness Report said that life satisfaction and security were two of the factors that made Finland the happiest country in the world.

Life satisfaction, security, and success — meron nitong lahat si King Solomon. He still holds the record of being the wisest and wealthiest man. Marami siyang ginawa at nagkaroon siya ng lahat ng ma-ooffer ng mundo — wealth, fame, power, position, and possessions. Ito ang goals ng karamihan. Solomon was successful based on the standards of the world, but was he truly happy?

In today’s verse, Solomon likened his labor to chasing after the wind. We can feel the wind as it passes by but we can’t keep it. Lahat ng nasa mundoy hindi nagtatagal. Chasing them is an endless pursuit for temporary happiness. Masagana si Solomon, pero hindi siya masaya. Nagkasala siya kay God when his riches and wives turned his heart to other gods (1 Kings 11:4).

Kay Jesus lang natin mararanasan ang lubos at walang hanggang kaligayahan (Mga Awit 16:11). Kapag si Jesus ang nasa puso natin, we have everything. In Him, we can be one of the happiest and most successful people in the world.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, I’m sorry because at times, I chase worldly things over You. Bigyan Mo po ako ng desire to pursue more of You. Fill my heart with joy. Amen.

APPLICATION

If you haven’t accepted Jesus as your Lord and personal Savior, you can now pray and invite Him in your life.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 14 =