3

JULY 2023

Donations Closed, Blessings Overflow

by | 202307, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Karen Mae C. Guarin

Sinabi nila, “Napakarami na po ang ibinigay ng mga tao ngunit patuloy pa rin silang nagdadala.” Kaya iniutos ni Moises, “Huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuwaryo.” Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon.

Exodo 36:5–7

Nakarinig o nakabasa ka na ba ng ganitong announcement? In our verses for today, iniutos ni Moises sa mga Israelite to stop sending their offerings for the building of the tabernacle. Sobrang dami na raw kasi ng mga ibinigay nila. Imagine, for Moses to give such command, their donations must have been so big!

Sabi sa Exodo 35:5–9, everyone who was willing to bring an offering to the Lord was encouraged to send gold, silver, and bronze, among others. Based on a computation in November 2019, the cost of the construction of the tabernacle would cost more than 2 billion pesos. Kaya naman pala wala ng mapaglagyan sina Moises! God received an influx of offerings, at napakaraming mga taong willing na nagbigay. Tunay na nag-uumapaw na pagpapala! (Lucas 6:38)

Ang pagtatayo ng tabernacle ay iniutos ni God kay Moises. Siya ang pumili ng mga manggagawa, nagpuspos sa kanila ng mga kakayahan, at nagtustos ng lahat ng pangangailangan nila. Ito ay isa lamang sa napakaraming testimonies of God’s overflowing blessings. Sabi nga sa kasabihan, “Pag ang Diyos ang nag-utos, Siya ang magtutustos.”

Are you in need today? Sabi ni Haring David, sa tanang buhay niya ay wala pa siyang nabalitaan na pinabayaan ng Diyos ang isang taong tapat sa Kanya, o ang anak nito na namalimos ng pagkain (Awit 37:25). Kaya have faith. It is our Father in heaven’s pleasure to supply all our needs.

Is God instructing you to do something or go somewhere? God the Father is telling you, “Anak, magtiwala at sumunod ka lang sa Akin. Then I will go wherever you go and whatever you do will be blessed (Deuteronomy 28:1,6).” Likewise, Jesus promises to be with us always as we accomplish His will (Matthew 28:20).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, my Provider, today, I ask for an obedient and courageous heart to follow You. I believe, in Your mighty name, that I will experience Your glory at ang nag-uumapaw na pagpapala mula sa Iyo! Thank You, Lord! Amen.

APPLICATION

Basahin at i-meditate ang Awit 37:25 at Deuteronomio 28. Anong sinasabi sa iyo ni God ngayon?

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 5 =